• Cáp mạng Cat5e Vention VAP-A10 dài 20m

  Cáp mạng Cat5e Vention VAP-A10 dài 20m

  250.000 VNĐ
  Dây dẫn : Copper-Clad Aluminum Tốc độ đường truyền : 100Mbps Băng thông: 155MHz Cấu tạo: Aluminum Foil + Metal Weave Chất liệu: PVC Xem ngay Bảo hành: 12 tháng 1 đổi 1

  250.000 VNĐ

 • Cáp mạng Cat6 UTP Vention 20m IBBBQ

  Cáp mạng Cat6 UTP Vention 20m IBBBQ

  430.000 VNĐ
  Dây dẫn : Oxygen-free Copper Tốc độ đường truyền : 1000Mbps Băng thông : 250MHz Cấu tạo : Aluminum Foil + Metal Weave Chất liệu : PVC Xem ngay Bảo hành: 12 tháng 1 đổi 1

  430.000 VNĐ

 • Cáp mạng Cat6 UTP Vention 3m IBBBI

  Cáp mạng Cat6 UTP Vention 3m IBBBI

  100.000 VNĐ
  Dây dẫn : Oxygen-free Copper Tốc độ đường truyền : 1000Mbps Băng thông : 250MHz Cấu tạo : Aluminum Foil + Metal Weave Chất liệu : PVC Xem ngay Bảo hành: 12 tháng 1 đổi 1

  100.000 VNĐ

 • Cáp mạng Cat6 UTP Vention 15m IBBBN

  Cáp mạng Cat6 UTP Vention 15m IBBBN

  330.000 VNĐ
  Dây dẫn : Oxygen-free Copper Tốc độ đường truyền : 1000Mbps Băng thông : 250MHz Cấu tạo : Aluminum Foil + Metal Weave Chất liệu : PVC Xem ngay Bảo hành: 12 tháng 1 đổi 1

  330.000 VNĐ

 • Cáp mạng Cat6 UTP Vention 1,5m IBBBG

  Cáp mạng Cat6 UTP Vention 1,5m IBBBG

  80.000 VNĐ
  Dây dẫn : Oxygen-free Copper Tốc độ đường truyền : 1000Mbps Băng thông : 250MHz Cấu tạo : Aluminum Foil + Metal Weave Chất liệu : PVC Xem ngay Bảo hành: 12 tháng 1 đổi 1

  80.000 VNĐ

 • Cáp mạng Cat5e Vention VAP-A10 dài 30m

  Cáp mạng Cat5e Vention VAP-A10 dài 30m

  350.000 VNĐ
  Dây dẫn : Copper-Clad Aluminum Tốc độ đường truyền : 100Mbps Băng thông: 155MHz Cấu tạo: Aluminum Foil + Metal Weave Chất liệu: PVC Xem ngay Bảo hành: 12 tháng 1 đổi 1

  350.000 VNĐ

 • Cáp mạng Cat5e Vention VAP-A10 dài 10m

  Cáp mạng Cat5e Vention VAP-A10 dài 10m

  139.000 VNĐ
  Dây dẫn : Copper-Clad Aluminum Tốc độ đường truyền : 100Mbps Băng thông: 155MHz Cấu tạo: Aluminum Foil + Metal Weave Chất liệu: PVC Xem ngay Bảo hành: 12 tháng 1 đổi 1

  139.000 VNĐ

 • Cáp mạng Cat6 UTP Vention 1m IBEBF

  Cáp mạng Cat6 UTP Vention 1m IBEBF

  30.000 VNĐ
  Dây dẫn : Copper-Clad Aluminum Tốc độ đường truyền : 1000Mbps Băng thông : 250MHz Cấu tạo : Aluminum Foil + Metal Weave Chất liệu : PVC Xem ngay Bảo hành: 12 tháng 1 đổi 1

  30.000 VNĐ

 • Cáp mạng Cat6 UTP Vention 3m IBEBI

  Cáp mạng Cat6 UTP Vention 3m IBEBI

  40.000 VNĐ
  Dây dẫn : Copper-Clad Aluminum Tốc độ đường truyền : 1000Mbps Băng thông : 250MHz Cấu tạo : Aluminum Foil + Metal Weave Chất liệu : PVC Xem ngay Bảo hành: 12 tháng 1 đổi 1

  40.000 VNĐ

 • Cáp mạng Cat6 UTP Vention 2m IBEBH

  Cáp mạng Cat6 UTP Vention 2m IBEBH

  35.000 VNĐ
  Dây dẫn : Copper-Clad Aluminum Tốc độ đường truyền : 1000Mbps Băng thông : 250MHz Cấu tạo : Aluminum Foil + Metal Weave Chất liệu : PVC Xem ngay Bảo hành: 12 tháng 1 đổi 1

  35.000 VNĐ

 • Cáp mạng Cat5e Vention VAP-A10 dài 5m

  Cáp mạng Cat5e Vention VAP-A10 dài 5m

  90.000 VNĐ
  Dây dẫn : Copper-Clad Aluminum Tốc độ đường truyền : 100Mbps Băng thông: 155MHz Cấu tạo: Aluminum Foil + Metal Weave Chất liệu: PVC Xem ngay Bảo hành: 12 tháng 1 đổi 1

  90.000 VNĐ

 • Cáp mạng Cat5e Vention VAP-A10 dài 3m

  Cáp mạng Cat5e Vention VAP-A10 dài 3m

  75.000 VNĐ
  Dây dẫn : Copper-Clad Aluminum Tốc độ đường truyền : 100Mbps Băng thông: 155MHz Cấu tạo: Aluminum Foil + Metal Weave Chất liệu: PVC Xem ngay Bảo hành: 12 tháng 1 đổi 1

  75.000 VNĐ

 • Cáp mạng Cat5e Vention VAP-A10 dài 2m

  Cáp mạng Cat5e Vention VAP-A10 dài 2m

  60.000 VNĐ
  Dây dẫn : Copper-Clad Aluminum Tốc độ đường truyền : 100Mbps Băng thông: 155MHz Cấu tạo: Aluminum Foil + Metal Weave Chất liệu: PVC Xem ngay Bảo hành: 12 tháng 1 đổi 1

  60.000 VNĐ

 • Cáp mạng Cat6 UTP Vention 2m IBBBH

  Cáp mạng Cat6 UTP Vention 2m IBBBH

  90.000 VNĐ
  Dây dẫn : Oxygen-free Copper Tốc độ đường truyền : 1000Mbps Băng thông : 250MHz Cấu tạo : Aluminum Foil + Metal Weave Chất liệu : PVC Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

  90.000 VNĐ

 • Cáp mạng Cat6 UTP Vention 10m IBBBL

  Cáp mạng Cat6 UTP Vention 10m IBBBL

  270.000 VNĐ
  Dây dẫn : Oxygen-free Copper Tốc độ đường truyền : 1000Mbps Băng thông : 250MHz Cấu tạo : Aluminum Foil + Metal Weave Chất liệu : PVC Xem ngay Bảo hành: 12 tháng 1 đổi 1

  270.000 VNĐ

 • Cáp mạng Cat6 UTP Vention 5m IBEBJ

  Cáp mạng Cat6 UTP Vention 5m IBEBJ

  50.000 VNĐ
  Dây dẫn : Copper-Clad Aluminum Tốc độ đường truyền : 1000Mbps Băng thông : 250MHz Cấu tạo : Aluminum Foil + Metal Weave Chất liệu : PVC Xem ngay Bảo hành: 12 tháng 1 đổi 1

  50.000 VNĐ

 • Cáp mạng Cat6 UTP Vention 10m IBEBL

  Cáp mạng Cat6 UTP Vention 10m IBEBL

  130.000 VNĐ
  Dây dẫn : Copper-Clad Aluminum Tốc độ đường truyền : 1000Mbps Băng thông : 250MHz Cấu tạo : Aluminum Foil + Metal Weave Chất liệu : PVC Xem ngay Bảo hành: 12 tháng 1 đổi 1

  130.000 VNĐ

 • Cáp mạng Cat6 UTP Vention 15m IBEBN

  Cáp mạng Cat6 UTP Vention 15m IBEBN

  185.000 VNĐ
  Dây dẫn : Copper-Clad Aluminum Tốc độ đường truyền : 1000Mbps Băng thông : 250MHz Cấu tạo : Aluminum Foil + Metal Weave Chất liệu : PVC Xem ngay Bảo hành: 12 tháng 1 đổi 1

  185.000 VNĐ

 • Cáp mạng Cat6 UTP Vention 20m IBEBQ

  Cáp mạng Cat6 UTP Vention 20m IBEBQ

  265.000 VNĐ
  Dây dẫn : Copper-Clad Aluminum Tốc độ đường truyền : 1000Mbps Băng thông : 250MHz Cấu tạo : Aluminum Foil + Metal Weave Chất liệu : PVC Xem ngay Bảo hành: 12 tháng 1 đổi 1

  265.000 VNĐ

 • Cáp mạng Cat6 UTP Vention 30m IBEBT

  Cáp mạng Cat6 UTP Vention 30m IBEBT

  330.000 VNĐ
  Dây dẫn : Copper-Clad Aluminum Tốc độ đường truyền : 1000Mbps Băng thông : 250MHz Cấu tạo : Aluminum Foil + Metal Weave Chất liệu : PVC Xem ngay Bảo hành: 12 tháng 1 đổi 1

  330.000 VNĐ

 • Cáp mạng Cat5e Vention VAP-A10 dài 15m

  Cáp mạng Cat5e Vention VAP-A10 dài 15m

  169.000 VNĐ
  Dây dẫn : Copper-Clad Aluminum Tốc độ đường truyền : 100Mbps Băng thông: 155MHz Cấu tạo: Aluminum Foil + Metal Weave Chất liệu: PVC Xem ngay Bảo hành: 12 tháng 1 đổi 1

  169.000 VNĐ

 • Cáp mạng Cat6 UTP Vention 25m IBBBS

  Cáp mạng Cat6 UTP Vention 25m IBBBS

  550.000 VNĐ
  Dây dẫn : Oxygen-free Copper Tốc độ đường truyền : 1000Mbps Băng thông : 250MHz Cấu tạo : Aluminum Foil + Metal Weave Chất liệu : PVC Xem ngay Bảo hành: 12 tháng 1 đổi 1

  550.000 VNĐ

 • Cáp mạng Cat5e Vention VAP-A10 dài 1,5m

  Cáp mạng Cat5e Vention VAP-A10 dài 1,5m

  50.000 VNĐ
  Dây dẫn : Copper-Clad Aluminum Tốc độ đường truyền : 100Mbps Băng thông: 155MHz Cấu tạo: Aluminum Foil + Metal Weave Chất liệu: PVC Xem ngay Bảo hành: 12 tháng 1 đổi 1

  50.000 VNĐ

 • Cáp mạng Cat6 UTP Vention 30m IBBBT

  Cáp mạng Cat6 UTP Vention 30m IBBBT

  520.000 VNĐ
  Dây dẫn : Oxygen-free Copper Tốc độ đường truyền : 1000Mbps Băng thông : 250MHz Cấu tạo : Aluminum Foil + Metal Weave Chất liệu : PVC Xem ngay Bảo hành: 12 tháng 1 đổi 1

  520.000 VNĐ

 • Cáp mạng Cat5e Vention VAP-A10 dài 25m

  Cáp mạng Cat5e Vention VAP-A10 dài 25m

  290.000 VNĐ
  Dây dẫn : Copper-Clad Aluminum Tốc độ đường truyền : 100Mbps Băng thông: 155MHz Cấu tạo: Aluminum Foil + Metal Weave Chất liệu: PVC Xem ngay Bảo hành: 12 tháng 1 đổi 1

  290.000 VNĐ

 • Cáp mạng Cat6 UTP Vention 35m IBBBU

  Cáp mạng Cat6 UTP Vention 35m IBBBU

  550.000 VNĐ
  Dây dẫn : Oxygen-free Copper Tốc độ đường truyền : 1000Mbps Băng thông : 250MHz Cấu tạo : Aluminum Foil + Metal Weave Chất liệu : PVC Xem ngay Bảo hành: 12 tháng 1 đổi 1

  550.000 VNĐ

 • Cáp mạng Cat6 UTP Vention 5m IBBBJ

  Cáp mạng Cat6 UTP Vention 5m IBBBJ

  139.000 VNĐ
  Dây dẫn : Oxygen-free Copper Tốc độ đường truyền : 1000Mbps Băng thông : 250MHz Cấu tạo : Aluminum Foil + Metal Weave Chất liệu : PVC Xem ngay Bảo hành: 12 tháng 1 đổi 1

  139.000 VNĐ

 • Cáp mạng Cat6 UTP Vention 40m IBBBV

  Cáp mạng Cat6 UTP Vention 40m IBBBV

  650.000 VNĐ
  Dây dẫn : Oxygen-free Copper Tốc độ đường truyền : 1000Mbps Băng thông : 250MHz Cấu tạo : Aluminum Foil + Metal Weave Chất liệu : PVC Xem ngay Bảo hành: 12 tháng 1 đổi 1

  650.000 VNĐ

Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Antec Việt Nam

Địa chỉ: D10 Ngõ 80 Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: (84.24) 35379962 - Fax: (84.24) 35379963 - Email: info@antec.vn
Giấy CN đăng ký kinh doanh số: 0104949219 - Mã số thuế: 0104949219 - Ngày cấp: 08 tháng 10 năm 2010, bổ sung lần 4 ngày 21/10/2017 - Nơi cấp: Sở kế hoạch và Đàu Tư Hà Nội
[Bản đồ đường đi]

Copyright ® 2002 – 2017 Antec Viet Nam Company . All Rights Reserved

Facebook chat - Hỗ trợ tư vấn