• Cáp mạng Cat5e 25m Vention VAP-A10-S2500

  Cáp mạng Cat5e 25m Vention VAP-A10-S2500

  250.000 VNĐ 14%
  OFF
  290.000 VNĐ
  Dây dẫn : Copper-Clad Aluminum Tốc độ đường truyền : 100Mbps Băng thông: 155MHz Cấu tạo: Aluminum Foil + Metal Weave Chất liệu: PVC Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

  250.000 VNĐ 290.000 VNĐ

 • Cáp mạng Cat6 UTP 5m Vention IBBBJ

  Cáp mạng Cat6 UTP 5m Vention IBBBJ

  120.000 VNĐ
  Dây dẫn : Oxygen-free Copper Tốc độ đường truyền : 1000Mbps Băng thông : 250MHz Cấu tạo : Aluminum Foil + Metal Weave Chất liệu : PVC Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

  120.000 VNĐ

 • Cáp mạng Cat5e 20m Vention VAP-A10-S2000

  Cáp mạng Cat5e 20m Vention VAP-A10-S2000

  210.000 VNĐ 16%
  OFF
  250.000 VNĐ
  Dây dẫn : Copper-Clad Aluminum Tốc độ đường truyền : 100Mbps Băng thông: 155MHz Cấu tạo: Aluminum Foil + Metal Weave Chất liệu: PVC Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

  210.000 VNĐ 250.000 VNĐ

 • Cáp mạng Cat6 UTP 3m Vention IBBBI

  Cáp mạng Cat6 UTP 3m Vention IBBBI

  85.000 VNĐ
  Dây dẫn : Oxygen-free Copper Tốc độ đường truyền : 1000Mbps Băng thông : 250MHz Cấu tạo : Aluminum Foil + Metal Weave Chất liệu : PVC Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

  85.000 VNĐ

 • Cáp mạng Cat6 UTP 1.5m Vention IBBBG

  Cáp mạng Cat6 UTP 1.5m Vention IBBBG

  60.000 VNĐ
  Dây dẫn : Oxygen-free Copper Tốc độ đường truyền : 1000Mbps Băng thông : 250MHz Cấu tạo : Aluminum Foil + Metal Weave Chất liệu : PVC Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

  60.000 VNĐ

 • Cáp mạng Cat5e 30m Vention VAP-A10-S3000

  Cáp mạng Cat5e 30m Vention VAP-A10-S3000

  280.000 VNĐ 20%
  OFF
  350.000 VNĐ
  Dây dẫn : Copper-Clad Aluminum Tốc độ đường truyền : 100Mbps Băng thông: 155MHz Cấu tạo: Aluminum Foil + Metal Weave Chất liệu: PVC Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

  280.000 VNĐ 350.000 VNĐ

 • Cáp mạng Cat5e 10m Vention VAP-A10-S1000

  Cáp mạng Cat5e 10m Vention VAP-A10-S1000

  100.000 VNĐ 29%
  OFF
  139.000 VNĐ
  Dây dẫn : Copper-Clad Aluminum Tốc độ đường truyền : 100Mbps Băng thông: 155MHz Cấu tạo: Aluminum Foil + Metal Weave Chất liệu: PVC Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

  100.000 VNĐ 139.000 VNĐ

 • Cáp mạng Cat5e 5m Vention VAP-A10-S500

  Cáp mạng Cat5e 5m Vention VAP-A10-S500

  55.000 VNĐ 39%
  OFF
  90.000 VNĐ
  Dây dẫn : Copper-Clad Aluminum Tốc độ đường truyền : 100Mbps Băng thông: 155MHz Cấu tạo: Aluminum Foil + Metal Weave Chất liệu: PVC Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

  55.000 VNĐ 90.000 VNĐ

 • Cáp mạng Cat5e 3m Vention VAP-A10-S300

  Cáp mạng Cat5e 3m Vention VAP-A10-S300

  40.000 VNĐ 43%
  OFF
  70.000 VNĐ
  Dây dẫn : Copper-Clad Aluminum Tốc độ đường truyền : 100Mbps Băng thông: 155MHz Cấu tạo: Aluminum Foil + Metal Weave Chất liệu: PVC Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

  40.000 VNĐ 70.000 VNĐ

 • Cáp mạng Cat5e 2m Vention VAP-A10-S200

  Cáp mạng Cat5e 2m Vention VAP-A10-S200

  35.000 VNĐ 42%
  OFF
  60.000 VNĐ
  Dây dẫn : Copper-Clad Aluminum Tốc độ đường truyền : 100Mbps Băng thông: 155MHz Cấu tạo: Aluminum Foil + Metal Weave Chất liệu: PVC Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

  35.000 VNĐ 60.000 VNĐ

 • Cáp mạng Cat6 UTP 2m Vention IBBBH

  Cáp mạng Cat6 UTP 2m Vention IBBBH

  70.000 VNĐ
  Dây dẫn : Oxygen-free Copper Tốc độ đường truyền : 1000Mbps Băng thông : 250MHz Cấu tạo : Aluminum Foil + Metal Weave Chất liệu : PVC Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

  70.000 VNĐ

 • Cáp mạng Cat6 UTP 10m Vention IBBBL

  Cáp mạng Cat6 UTP 10m Vention IBBBL

  235.000 VNĐ
  Dây dẫn : Oxygen-free Copper Tốc độ đường truyền : 1000Mbps Băng thông : 250MHz Cấu tạo : Aluminum Foil + Metal Weave Chất liệu : PVC Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

  235.000 VNĐ

 • Cáp mạng Cat6 UTP Vention 25m IBBBS

  Cáp mạng Cat6 UTP Vention 25m IBBBS

  500.000 VNĐ
  Dây dẫn : Oxygen-free Copper Tốc độ đường truyền : 1000Mbps Băng thông : 250MHz Cấu tạo : Aluminum Foil + Metal Weave Chất liệu : PVC Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

  500.000 VNĐ

 • Cáp mạng Cat6 UTP Vention 30m IBBBT

  Cáp mạng Cat6 UTP Vention 30m IBBBT

  520.000 VNĐ
  Dây dẫn : Oxygen-free Copper Tốc độ đường truyền : 1000Mbps Băng thông : 250MHz Cấu tạo : Aluminum Foil + Metal Weave Chất liệu : PVC Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

  520.000 VNĐ

 • Cáp mạng Cat6 UTP Vention 35m IBBBU

  Cáp mạng Cat6 UTP Vention 35m IBBBU

  550.000 VNĐ
  Dây dẫn : Oxygen-free Copper Tốc độ đường truyền : 1000Mbps Băng thông : 250MHz Cấu tạo : Aluminum Foil + Metal Weave Chất liệu : PVC Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

  550.000 VNĐ

 • Cáp mạng Cat6 UTP Vention 40m IBBBV

  Cáp mạng Cat6 UTP Vention 40m IBBBV

  650.000 VNĐ
  Dây dẫn : Oxygen-free Copper Tốc độ đường truyền : 1000Mbps Băng thông : 250MHz Cấu tạo : Aluminum Foil + Metal Weave Chất liệu : PVC Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

  650.000 VNĐ

 • Cáp mạng Cat6 UTP Vention 20m IBBBQ

  Cáp mạng Cat6 UTP Vention 20m IBBBQ

  430.000 VNĐ
  Dây dẫn : Oxygen-free Copper Tốc độ đường truyền : 1000Mbps Băng thông : 250MHz Cấu tạo : Aluminum Foil + Metal Weave Chất liệu : PVC Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

  430.000 VNĐ

 • Cáp mạng Cat6 UTP Vention 15m IBBBN

  Cáp mạng Cat6 UTP Vention 15m IBBBN

  330.000 VNĐ
  Dây dẫn : Oxygen-free Copper Tốc độ đường truyền : 1000Mbps Băng thông : 250MHz Cấu tạo : Aluminum Foil + Metal Weave Chất liệu : PVC Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

  330.000 VNĐ

 • Cáp mạng Cat5e 15m Vention VAP-A10-S1500

  Cáp mạng Cat5e 15m Vention VAP-A10-S1500

  140.000 VNĐ 18%
  OFF
  170.000 VNĐ
  Dây dẫn : Copper-Clad Aluminum Tốc độ đường truyền : 100Mbps Băng thông: 155MHz Cấu tạo: Aluminum Foil + Metal Weave Chất liệu: PVC Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

  140.000 VNĐ 170.000 VNĐ

 • Cáp mạng Cat5e 1.5m Vention VAP-A10-S150

  Cáp mạng Cat5e 1.5m Vention VAP-A10-S150

  30.000 VNĐ 40%
  OFF
  50.000 VNĐ
  Dây dẫn : Copper-Clad Aluminum Tốc độ đường truyền : 100Mbps Băng thông: 155MHz Cấu tạo: Aluminum Foil + Metal Weave Chất liệu: PVC Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

  30.000 VNĐ 50.000 VNĐ

Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Antec Việt Nam

Địa chỉ: D10 Ngõ 80 Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: (84.24) 35379962 - Fax: (84.24) 35379963 - Email: info@antec.vn
Giấy CN đăng ký kinh doanh số: 0104949219 - Mã số thuế: 0104949219 - Ngày cấp: 08 tháng 10 năm 2010, bổ sung lần 4 ngày 21/10/2017 - Nơi cấp: Sở kế hoạch và Đàu Tư Hà Nội
[Bản đồ đường đi]

Copyright ® 2002 – 2017 Antec Viet Nam Company . All Rights Reserved

Facebook chat - Hỗ trợ tư vấn