• Cáp Audio 3.5mm Vention dài 5m P350AC500-S

  Cáp Audio 3.5mm Vention dài 5m P350AC500-S

  200.000 VNĐ
  Cáp Audio 3.5mm Đầu mạ vàng đảm bảo tín hiệu Chất liệu lõi : Đồng không oxy Màu : Bạc Xem ngay Bảo hành: 12 tháng 1 đổi 1

  200.000 VNĐ

 • Cáp VGA 3+9 dài 1,5m Vention P350VGA

  Cáp VGA 3+9 dài 1,5m Vention P350VGA

  200.000 VNĐ
  Cáp VGA 3+9 tròn Độ phân giải: 1920x1080 Tốc độ truyền dữ liệu : 10.2Gbps Màu: Đen Xem ngay Bảo hành: 12 tháng 1 đổi 1

  200.000 VNĐ

 • Cáp VGA 3+6 dài 25m Vention VAG-B04

  Cáp VGA 3+6 dài 25m Vention VAG-B04

  690.000 VNĐ
  Cáp VGA 3+6 tròn Độ phân giải: 1920x1080 Tốc độ truyền dữ liệu : 10.2Gbps Màu: Đen Xem ngay Bảo hành: 12 tháng 1 đổi 1

  690.000 VNĐ

 • Cáp nối dài audio 3.5mm dài 0,5m Vention VAB-B14-B050

  Cáp nối dài audio 3.5mm dài 0,5m Vention VAB-B14-B050

  140.000 VNĐ
  Không hỗ trợ Microphone Bọc nylon Độ dài 0,5m Xem ngay

  140.000 VNĐ

 • Cáp Audio 3.5mm Vention dài 8m P450AC800-R

  Cáp Audio 3.5mm Vention dài 8m P450AC800-R

  300.000 VNĐ
  Cáp Audio 3.5mm Đầu mạ vàng đảm bảo tín hiệu Chất liệu lõi : Đồng không oxy Màu : Đỏ Xem ngay Bảo hành: 12 tháng 1 đổi 1

  300.000 VNĐ

 • Cáp VGA 3+9 dài 3m Vention P350VGA

  Cáp VGA 3+9 dài 3m Vention P350VGA

  240.000 VNĐ
  Cáp VGA 3+9 tròn Độ phân giải: 1920x1080 Tốc độ truyền dữ liệu : 10.2Gbps Màu: Đen Xem ngay Bảo hành: 12 tháng 1 đổi 1

  240.000 VNĐ

 • Cáp VGA 3+6 dài 30m Vention VAG-B04

  Cáp VGA 3+6 dài 30m Vention VAG-B04

  810.000 VNĐ
  Cáp VGA 3+6 tròn Độ phân giải: 1920x1080 Tốc độ truyền dữ liệu : 10.2Gbps Màu: Đen Xem ngay Bảo hành: 12 tháng 1 đổi 1

  810.000 VNĐ

 • Cáp Audio 3.5mm dẹt dài 0,75m Vention VAB-A08-S075

  Cáp Audio 3.5mm dẹt dài 0,75m Vention VAB-A08-S075

  80.000 VNĐ
  Cáp Audio 3.5mm Đầu mạ vàng đảm bảo tín hiệu Chất liệu lõi : Đồng không oxy Màu : Xanh Xem ngay

  80.000 VNĐ

 • Cáp Audio 3.5mm Vention dài 10m P450AC1000-R

  Cáp Audio 3.5mm Vention dài 10m P450AC1000-R

  340.000 VNĐ
  Cáp Audio 3.5mm Đầu mạ vàng đảm bảo tín hiệu Chất liệu lõi : Đồng không oxy Màu : Đỏ Xem ngay Bảo hành: 12 tháng 1 đổi 1

  340.000 VNĐ

 • Cáp DVI dài 1,5m Vention VAD-A03

  Cáp DVI dài 1,5m Vention VAD-A03

  160.000 VNĐ
  Độ phân giải 1920x1080 Chuẩn DVI 24+1 Màu : Đen Xem ngay Bảo hành: 12 tháng 1 đổi 1

  160.000 VNĐ

 • Cáp HDMI Vention VAA-M02 dài 1,5m Hỗ trợ 2K, 4K

  Cáp HDMI Vention VAA-M02 dài 1,5m Hỗ trợ 2K, 4K

  120.000 VNĐ
  Chuẩn HDMI 2.0 Hỗ trợ độ phân giải : 4k@60Hz Tốc độ truyền dữ liệu : 10.2 Gbps Màu :đen Xem ngay Bảo hành: 12 tháng 1 đổi 1

  120.000 VNĐ

 • Cáp chuyển đổi 3.5mm âm to 2 RCA Vention VAB-R01

  Cáp chuyển đổi 3.5mm âm to 2 RCA Vention VAB-R01

  130.000 VNĐ
  Cáp chuyển đổi 3.5mm âm to 2 RCA Độ dài : 1m Màu : Xanh Xem ngay

  130.000 VNĐ

 • Cáp Audio 3.5mm Vention dài 15m P450AC1500-R

  Cáp Audio 3.5mm Vention dài 15m P450AC1500-R

  460.000 VNĐ
  Cáp Audio 3.5mm Đầu mạ vàng đảm bảo tín hiệu Chất liệu lõi : Đồng không oxy Màu : Đỏ Xem ngay Bảo hành: 12 tháng 1 đổi 1

  460.000 VNĐ

 • Cáp DVI dài 3m Vention VAD-A03

  Cáp DVI dài 3m Vention VAD-A03

  200.000 VNĐ
  Độ phân giải 1920x1080 Chuẩn DVI 24+1 Màu : Đen Xem ngay Bảo hành: 12 tháng 1 đổi 1

  200.000 VNĐ

 • Cáp HDMI Vention VAA-M02 dài 2m Hỗ trợ 2K, 4K

  Cáp HDMI Vention VAA-M02 dài 2m Hỗ trợ 2K, 4K

  140.000 VNĐ
  Chuẩn HDMI 2.0 Hỗ trợ độ phân giải : 4k@60Hz Tốc độ truyền dữ liệu : 10.2 Gbps Màu :đen Xem ngay Bảo hành: 12 tháng 1 đổi 1

  140.000 VNĐ

 • Cáp RCA to RCA Vention VAB-R09-S200

  Cáp RCA to RCA Vention VAB-R09-S200

  100.000 VNĐ
  Cáp RCA to RCA Vention Độ dài : 1m Màu : Xanh Xem ngay

  100.000 VNĐ

 • Cáp Audio 3.5mm Vention dài 12m P450AC1200-R

  Cáp Audio 3.5mm Vention dài 12m P450AC1200-R

  400.000 VNĐ
  Cáp Audio 3.5mm Đầu mạ vàng đảm bảo tín hiệu Chất liệu lõi : Đồng không oxy Màu : Đỏ Xem ngay Bảo hành: 12 tháng 1 đổi 1

  400.000 VNĐ

 • Cáp DVI dài 5m Vention VAD-A03

  Cáp DVI dài 5m Vention VAD-A03

  250.000 VNĐ
  Độ phân giải 1920x1080 Chuẩn DVI 24+1 Màu : Đen Xem ngay Bảo hành: 12 tháng 1 đổi 1

  250.000 VNĐ

 • Cáp HDMI Vention VAA-M02 dài 3m Hỗ trợ 2K, 4K

  Cáp HDMI Vention VAA-M02 dài 3m Hỗ trợ 2K, 4K

  150.000 VNĐ
  Chuẩn HDMI 2.0 Hỗ trợ độ phân giải : 4k@60Hz Tốc độ truyền dữ liệu : 10.2 Gbps Màu :đen Xem ngay Bảo hành: 12 tháng 1 đổi 1

  150.000 VNĐ

 • Cáp audio 3.5mm nối dài Vention VAB-B06

  Cáp audio 3.5mm nối dài Vention VAB-B06

  70.000 VNĐ
  Cáp audio 3.5mm nối dài Độ dài : 0,5m Màu : Xanh Xem ngay

  70.000 VNĐ

 • Cáp Audio 3.5mm Vention dài 20m P450AC2000-R

  Cáp Audio 3.5mm Vention dài 20m P450AC2000-R

  570.000 VNĐ
  Cáp Audio 3.5mm Đầu mạ vàng đảm bảo tín hiệu Chất liệu lõi : Đồng không oxy Màu : Đỏ Xem ngay Bảo hành: 12 tháng 1 đổi 1

  570.000 VNĐ

 • Cáp nối dài USB 2.0 Vention VAS-A05 dài 1,5m

  Cáp nối dài USB 2.0 Vention VAS-A05 dài 1,5m

  60.000 VNĐ
  Cáp USB 2.0 nối dài Tốc độ truyền dữ liệu : 60MB/S Màu : Trắng xanh Xem ngay Bảo hành: 12 tháng 1 đổi 1

  60.000 VNĐ

 • Cáp HDMI Vention VAA-M02 dài 5m Hỗ trợ 2K, 4K

  Cáp HDMI Vention VAA-M02 dài 5m Hỗ trợ 2K, 4K

  290.000 VNĐ
  Chuẩn HDMI 2.0 Hỗ trợ độ phân giải : 4k@60Hz Tốc độ truyền dữ liệu : 10.2 Gbps Màu :đen Xem ngay Bảo hành: 12 tháng 1 đổi 1

  290.000 VNĐ

 • Cáp chuyển đổi 3.5mm to 6.5mm Vention BABBD

  Cáp chuyển đổi 3.5mm to 6.5mm Vention BABBD

  70.000 VNĐ
  Cáp chuyển đổi 3.5mm to 6.5mm Độ dài : 0,5m Màu : Đen Xem ngay

  70.000 VNĐ

 • Cáp VGA 3+6 dài 15m Vention VAG-B04

  Cáp VGA 3+6 dài 15m Vention VAG-B04

  450.000 VNĐ
  Cáp VGA 3+6 tròn Độ phân giải: 1920x1080 Tốc độ truyền dữ liệu : 10.2Gbps Màu: Đen Xem ngay Bảo hành: 12 tháng 1 đổi 1

  450.000 VNĐ

 • Cáp Audio 3.5mm Vention dài 25m P450AC2500-R

  Cáp Audio 3.5mm Vention dài 25m P450AC2500-R

  680.000 VNĐ
  Cáp Audio 3.5mm Đầu mạ vàng đảm bảo tín hiệu Chất liệu lõi : Đồng không oxy Màu : Đỏ Xem ngay Bảo hành: 12 tháng 1 đổi 1

  680.000 VNĐ

 • Cáp nối dài USB 2.0 Vention VAS-A05 dài 3m

  Cáp nối dài USB 2.0 Vention VAS-A05 dài 3m

  80.000 VNĐ
  Cáp USB 2.0 nối dài Tốc độ truyền dữ liệu : 60MB/S Màu : Đen Xem ngay Bảo hành: 12 tháng 1 đổi 1

  80.000 VNĐ

 • Cáp HDMI Vention VAA-M02 dài 10m Hỗ trợ 2K, 4K

  Cáp HDMI Vention VAA-M02 dài 10m Hỗ trợ 2K, 4K

  450.000 VNĐ
  Chuẩn HDMI 2.0 Hỗ trợ độ phân giải : 4k@60Hz Tốc độ truyền dữ liệu : 10.2 Gbps Màu :đen Xem ngay Bảo hành: 12 tháng 1 đổi 1

  450.000 VNĐ

 • Cáp máy in Vention USB 2.0 VAS-A16 dài 10m

  Cáp máy in Vention USB 2.0 VAS-A16 dài 10m

  230.000 VNĐ
  Cáp máy in USB 2.0 Màu : Đen Xem ngay Bảo hành: 12 tháng 1 đổi 1

  230.000 VNĐ

 • Cáp VGA 3+6 dài 20m Vention VAG-B04

  Cáp VGA 3+6 dài 20m Vention VAG-B04

  580.000 VNĐ
  Cáp VGA 3+6 tròn Độ phân giải: 1920x1080 Tốc độ truyền dữ liệu : 10.2Gbps Màu: Đen Xem ngay Bảo hành: 12 tháng 1 đổi 1

  580.000 VNĐ

Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Antec Việt Nam

Địa chỉ: D11 Ngõ 80 Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: (84.24) 35379962 - Fax: (84.24) 35379963 - Email: info@antec.vn
[Bản đồ đường đi]

Copyright ® 2002 – 2017 Antec Viet Nam Company . All Rights Reserved

Facebook chat - Hỗ trợ tư vấn