Mức giá
Vention (24)
 • Cáp VGA(3+6) tròn 15m Vention VAG-B04-B1500

  Cáp VGA(3+6) tròn 15m Vention VAG-B04-B1500

  399.000 VNĐ
  Cáp VGA 3+6 tròn Độ phân giải : 1920x1080 Đầu mạ nickel chống gỉ và đảm bảo tiếp xúc Màu : Đen Xem ngay Bảo hành: 12 tháng 1 đổi 1

  399.000 VNĐ

 • Cáp VGA(3+6) dẹt 5m Vention VAG-B05-B500

  Cáp VGA(3+6) dẹt 5m Vention VAG-B05-B500

  179.000 VNĐ
  Cáp VGA(3+6) dẹt Vention Độ phân giải : 1920x1080 Tốc độ truyền dữ liệu : 10.2Gbps Màu : Đen Xem ngay Bảo hành: 12 tháng 1 đổi 1

  179.000 VNĐ

 • Cáp VGA(3+6) 10m Vention VAG-B05-B1000

  Cáp VGA(3+6) 10m Vention VAG-B05-B1000

  299.000 VNĐ
  Cáp VGA 3+6 dẹt Độ phân giải : 1920x1080 Tốc độ truyền dữ liệu : 10.2Gbps Màu : Đen Xem ngay Bảo hành: 12 tháng 1 đổi 1

  299.000 VNĐ

 • Cáp VGA(3+9) 1.5m Vention P350VGA-B150

  Cáp VGA(3+9) 1.5m Vention P350VGA-B150

  100.000 VNĐ 40%
  OFF
  165.000 VNĐ
  Đầu vào: VGA Đầu ra: VGA Đầu mạ vàng 24k chống gỉ và đảm bảo tiếp xúc Hỗ trợ độ phân giải :1920 x1080 Xem ngay Bảo hành: 12 tháng 1 đổi 1

  100.000 VNĐ 165.000 VNĐ

 • Cáp VGA(3+9) 3m Vention P350VGA-B300

  Cáp VGA(3+9) 3m Vention P350VGA-B300

  130.000 VNĐ 30%
  OFF
  185.000 VNĐ
  Đầu vào: VGA Đầu ra: VGA Đầu mạ vàng 24k chống gỉ và đảm bảo tiếp xúc Hỗ trợ độ phân giải :1920 x1080 Xem ngay Bảo hành: 12 tháng 1 đổi 1

  130.000 VNĐ 185.000 VNĐ

 • Cáp VGA(3+6) tròn 5m Vention VAG-B04-B500

  Cáp VGA(3+6) tròn 5m Vention VAG-B04-B500

  160.000 VNĐ
  Cáp VGA 3+6 tròn Độ phân giải : 1920x1080 Đầu mạ nickel chống gỉ và đảm bảo tiếp xúc Màu : Đen Xem ngay Bảo hành: 12 tháng 1 đổi 1

  160.000 VNĐ

 • Cáp VGA(3+6) tròn 3m Vention VAG-B04-B300

  Cáp VGA(3+6) tròn 3m Vention VAG-B04-B300

  115.000 VNĐ
  Cáp VGA 3+6 tròn Độ phân giải : 1920x1080 Đầu mạ nickel chống gỉ và đảm bảo tiếp xúc Màu : Đen Xem ngay Bảo hành: 12 tháng 1 đổi 1

  115.000 VNĐ

 • Cáp VGA(3+6) tròn 25m Vention VAG-B04-B2500

  Cáp VGA(3+6) tròn 25m Vention VAG-B04-B2500

  590.000 VNĐ
  Cáp VGA 3+6 tròn Độ phân giải : 1920x1080 Đầu mạ nickel chống gỉ và đảm bảo tiếp xúc Màu : Đen Xem ngay Bảo hành: 12 tháng 1 đổi 1

  590.000 VNĐ

 • Cáp VGA(3+6) tròn 30m Vention VAG-B04-B3000

  Cáp VGA(3+6) tròn 30m Vention VAG-B04-B3000

  730.000 VNĐ
  Cáp VGA 3+6 tròn Độ phân giải : 1920x1080 Đầu mạ nickel chống gỉ và đảm bảo tiếp xúc Màu : Đen Xem ngay Bảo hành: 12 tháng 1 đổi 1

  730.000 VNĐ

 • Cáp VGA(3+6) nối dài cao cấp 3m Vention DAGBI

  Cáp VGA(3+6) nối dài cao cấp 3m Vention DAGBI

  125.000 VNĐ
  Đầu vào : VGA Male Đầu ra : VGA Female Cáp dùng nối tín hiệu D-Sub, chuẩn VGA 1 đầu đực và 1 đầu cái , 15 pin Đầu mạ vàng chống gỉ và đảm bảo tiếp xúc Độ phân giải : 1920 x1080 Xem ngay Bảo hành: 12 tháng 1 đổi 1

  125.000 VNĐ

 • Cáp VGA(3+6) 30m Vention DAEBT

  Cáp VGA(3+6) 30m Vention DAEBT

  790.000 VNĐ
  Đầu vào : VGA Đầu ra : VGA Cáp dùng nối tín hiệu D-Sub chuẩn VGA 2 đầu đực 15 pin Đầu mạ vàng chống gỉ và đảm bảo tiếp xúc Hỗ trợ độ phân giải : 1920 x1080 Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

  790.000 VNĐ

 • Cáp VGA(3+6) 25m Vention DAEBS

  Cáp VGA(3+6) 25m Vention DAEBS

  650.000 VNĐ
  Đầu vào : VGA Đầu ra : VGA Cáp dùng nối tín hiệu D-Sub chuẩn VGA 2 đầu đực 15 pin Đầu mạ vàng chống gỉ và đảm bảo tiếp xúc Hỗ trợ độ phân giải : 1920 x1080 Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

  650.000 VNĐ

 • Cáp VGA(3+6) 5m Vention DAEBJ

  Cáp VGA(3+6) 5m Vention DAEBJ

  150.000 VNĐ
  Đầu vào : VGA Đầu ra : VGA Cáp dùng nối tín hiệu D-Sub chuẩn VGA 2 đầu đực 15 pin Đầu mạ vàng chống gỉ và đảm bảo tiếp xúc Hỗ trợ độ phân giải : 1920 x1080 Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

  150.000 VNĐ

 • Cáp VGA(3+6) 1.5m Vention DAEBG

  Cáp VGA(3+6) 1.5m Vention DAEBG

  100.000 VNĐ
  Đầu vào : VGA Đầu ra : VGA Cáp dùng nối tín hiệu D-Sub chuẩn VGA 2 đầu đực 15 pin Đầu mạ vàng chống gỉ và đảm bảo tiếp xúc Hỗ trợ độ phân giải : 1920 x1080 Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

  100.000 VNĐ

 • Cáp VGA(3+6) 20m Vention DAEBQ

  Cáp VGA(3+6) 20m Vention DAEBQ

  550.000 VNĐ
  Đầu vào : VGA Đầu ra : VGA Cáp dùng nối tín hiệu D-Sub chuẩn VGA 2 đầu đực 15 pin Đầu mạ vàng chống gỉ và đảm bảo tiếp xúc Hỗ trợ độ phân giải : 1920 x1080 Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

  550.000 VNĐ

 • Cáp VGA(3+6) 3m Vention DAEBI

  Cáp VGA(3+6) 3m Vention DAEBI

  130.000 VNĐ
  Đầu vào : VGA Đầu ra : VGA Cáp dùng nối tín hiệu D-Sub chuẩn VGA 2 đầu đực 15 pin Đầu mạ vàng chống gỉ và đảm bảo tiếp xúc Hỗ trợ độ phân giải : 1920 x1080 Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

  130.000 VNĐ

 • Cáp VGA(3+6) nối dài cao cấp 5m Vention DAGBJ

  Cáp VGA(3+6) nối dài cao cấp 5m Vention DAGBJ

  165.000 VNĐ
  Đầu vào : VGA Male Đầu ra : VGA Female Cáp dùng nối tín hiệu D-Sub, chuẩn VGA 1 đầu đực và 1 đầu cái , 15 pin Đầu mạ vàng chống gỉ và đảm bảo tiếp xúc Độ phân giải : 1920 x1080 Xem ngay Bảo hành: 12 tháng 1 đổi 1

  165.000 VNĐ

 • Cáp VGA(3+6) nối dài cao cấp 10m Vention DAGBL

  Cáp VGA(3+6) nối dài cao cấp 10m Vention DAGBL

  315.000 VNĐ
  Đầu vào : VGA Male Đầu ra : VGA Female Cáp dùng nối tín hiệu D-Sub, chuẩn VGA 1 đầu đực và 1 đầu cái , 15 pin Đầu mạ vàng chống gỉ và đảm bảo tiếp xúc Độ phân giải : 1920 x1080 Xem ngay Bảo hành: 12 tháng 1 đổi 1

  315.000 VNĐ

 • Cáp VGA(3+6) tròn 20m Vention VAG-B04-B2000

  Cáp VGA(3+6) tròn 20m Vention VAG-B04-B2000

  550.000 VNĐ
  Cáp VGA 3+6 tròn Độ phân giải : 1920x1080 Đầu mạ nickel chống gỉ và đảm bảo tiếp xúc Màu : Đen Xem ngay Bảo hành: 12 tháng 1 đổi 1

  550.000 VNĐ

 • Cáp VGA(3+6) 10m Vention DAEBL

  Cáp VGA(3+6) 10m Vention DAEBL

  300.000 VNĐ
  Đầu vào : VGA Đầu ra : VGA Cáp dùng nối tín hiệu D-Sub chuẩn VGA 2 đầu đực 15 pin Đầu mạ vàng chống gỉ và đảm bảo tiếp xúc Hỗ trợ độ phân giải : 1920 x1080 Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

  300.000 VNĐ

 • Cáp VGA(3+6) nối dài cao cấp 1.5m Vention DAGBG

  Cáp VGA(3+6) nối dài cao cấp 1.5m Vention DAGBG

  100.000 VNĐ
  Đầu vào : VGA Male Đầu ra : VGA Female Cáp dùng nối tín hiệu D-Sub, chuẩn VGA 1 đầu đực và 1 đầu cái , 15 pin Đầu mạ vàng chống gỉ và đảm bảo tiếp xúc Độ phân giải : 1920 x1080 Xem ngay Bảo hành: 12 tháng 1 đổi 1

  100.000 VNĐ

 • Cáp VGA(3+6) 15m Vention DAEBN

  Cáp VGA(3+6) 15m Vention DAEBN

  400.000 VNĐ
  Đầu vào : VGA Đầu ra : VGA Cáp dùng nối tín hiệu D-Sub chuẩn VGA 2 đầu đực 15 pin Đầu mạ vàng chống gỉ và đảm bảo tiếp xúc Hỗ trợ độ phân giải : 1920 x1080 Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

  400.000 VNĐ

 • Cáp VGA(3+6) tròn 2m Vention VAG-B04-B200

  Cáp VGA(3+6) tròn 2m Vention VAG-B04-B200

  100.000 VNĐ
  Cáp VGA 3+6 tròn Độ phân giải : 1920x1080 Đầu mạ nickel chống gỉ và đảm bảo tiếp xúc Màu : Đen Xem ngay Bảo hành: 12 tháng 1 đổi 1

  100.000 VNĐ

 • Cáp VGA(3+6) tròn 10m Vention VAG-B04-B1000

  Cáp VGA(3+6) tròn 10m Vention VAG-B04-B1000

  290.000 VNĐ
  Cáp VGA 3+6 tròn Độ phân giải : 1920x1080 Đầu mạ nickel chống gỉ và đảm bảo tiếp xúc Màu : Đen Xem ngay Bảo hành: 12 tháng 1 đổi 1

  290.000 VNĐ

Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Antec Việt Nam

Địa chỉ: D10 Ngõ 80 Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: (84.24) 35379962 - Fax: (84.24) 35379963 - Email: info@antec.vn
Giấy CN đăng ký kinh doanh số: 0104949219 - Mã số thuế: 0104949219 - Ngày cấp: 08 tháng 10 năm 2010, bổ sung lần 4 ngày 21/10/2017 - Nơi cấp: Sở kế hoạch và Đàu Tư Hà Nội
[Bản đồ đường đi]

Copyright ® 2002 – 2017 Antec Viet Nam Company . All Rights Reserved

Facebook chat - Hỗ trợ tư vấn