Danh mục
Mức giá
Thương hiệu
 • Cáp mạng Ampcom Cat8 3M đúc sẵn 2 đầu AYWW8030BK

  Cáp mạng Ampcom Cat8 3M đúc sẵn 2 đầu AYWW8030BK

  380.000 VNĐ
  Dây dẫn : 22 AWG Chất liệu : PVC Băng thông: 2000Mhz Tốc độ đường truyền : 40Gbps Cấu tạo : Oxygen free Copper Xem ngay

  380.000 VNĐ

 • Cáp mạng Ampcom Cat8 2M đúc sẵn 2 đầu AYWW8020BK

  Cáp mạng Ampcom Cat8 2M đúc sẵn 2 đầu AYWW8020BK

  300.000 VNĐ
  Dây dẫn : 22 AWG Chất liệu : PVC Băng thông: 2000Mhz Tốc độ đường truyền : 40Gbps Cấu tạo : Oxygen free Copper Xem ngay

  300.000 VNĐ

 • Cáp mạng Ampcom Cat8 1M đúc sẵn 2 đầu AYWW8010BK

  Cáp mạng Ampcom Cat8 1M đúc sẵn 2 đầu AYWW8010BK

  210.000 VNĐ NEW
  Dây dẫn : 22 AWG Chất liệu : PVC Băng thông: 2000Mhz Tốc độ đường truyền : 40Gbps Cấu tạo : Oxygen free Copper Xem ngay

  210.000 VNĐ

 • CÁP MẠNG CAT8 ĐẦU ĐÚC SFTP DÀI 1M VENTION (IKABF)

  CÁP MẠNG CAT8 ĐẦU ĐÚC SFTP DÀI 1M VENTION (IKABF)

  115.000 VNĐ
  Dây dẫn : Oxygen-free Copper Tốc độ đường truyền : 40Gbps Băng thông : 2000MHz Cấu tạo : Aluminum Foil + Braided Chất liệu : PVC Xem ngay Bảo hành: 12 Tháng

  115.000 VNĐ

 • CÁP MẠNG CAT8 ĐẦU ĐÚC SFTP DÀI 20M VENTION (IKABQ)

  CÁP MẠNG CAT8 ĐẦU ĐÚC SFTP DÀI 20M VENTION (IKABQ)

  870.000 VNĐ
  Dây dẫn : Oxygen-free Copper Tốc độ đường truyền : 40Gbps Băng thông : 2000MHz Cấu tạo : Aluminum Foil + Braided Chất liệu : PVC Xem ngay Bảo hành: 12 Tháng

  870.000 VNĐ

 • CÁP MẠNG CAT8 ĐẦU ĐÚC SFTP DÀI 3M VENTION (IKABI)

  CÁP MẠNG CAT8 ĐẦU ĐÚC SFTP DÀI 3M VENTION (IKABI)

  180.000 VNĐ
  Dây dẫn : Oxygen-free Copper Tốc độ đường truyền : 40Gbps Băng thông : 2000MHz Cấu tạo : Aluminum Foil + Braided Chất liệu : PVC Xem ngay Bảo hành: 12 Tháng

  180.000 VNĐ

 • CÁP MẠNG CAT8 ĐẦU ĐÚC SFTP DÀI 10M VENTION (IKABL)

  CÁP MẠNG CAT8 ĐẦU ĐÚC SFTP DÀI 10M VENTION (IKABL)

  425.000 VNĐ
  Dây dẫn : Oxygen-free Copper Tốc độ đường truyền : 40Gbps Băng thông : 2000MHz Cấu tạo : Aluminum Foil + Braided Chất liệu : PVC Xem ngay Bảo hành: 12 Tháng

  425.000 VNĐ

 • CÁP MẠNG CAT8 ĐẦU ĐÚC SFTP DÀI 5M VENTION (IKABJ)

  CÁP MẠNG CAT8 ĐẦU ĐÚC SFTP DÀI 5M VENTION (IKABJ)

  260.000 VNĐ
  Dây dẫn : Oxygen-free Copper Tốc độ đường truyền : 40Gbps Băng thông : 2000MHz Cấu tạo : Aluminum Foil + Braided Chất liệu : PVC Xem ngay Bảo hành: 12 Tháng

  260.000 VNĐ

 • CÁP MẠNG CAT8 ĐẦU ĐÚC SFTP DÀI 2M VENTION (IKABH)

  CÁP MẠNG CAT8 ĐẦU ĐÚC SFTP DÀI 2M VENTION (IKABH)

  160.000 VNĐ NEW
  Dây dẫn : Oxygen-free Copper Tốc độ đường truyền : 40Gbps Băng thông : 2000MHz Cấu tạo : Aluminum Foil + Braided Chất liệu : PVC Xem ngay Bảo hành: 12 Tháng

  160.000 VNĐ

 • CÁP MẠNG CAT8 ĐẦU ĐÚC SFTP DÀI 1.5M VENTION (IKABG)

  CÁP MẠNG CAT8 ĐẦU ĐÚC SFTP DÀI 1.5M VENTION (IKABG)

  140.000 VNĐ
  Dây dẫn : Oxygen-free Copper Tốc độ đường truyền : 40Gbps Băng thông : 2000MHz Cấu tạo : Aluminum Foil + Braided Chất liệu : PVC Xem ngay Bảo hành: 12 Tháng

  140.000 VNĐ

 • CÁP MẠNG CAT8 ĐẦU ĐÚC SFTP DÀI 15M VENTION (IKABN)

  CÁP MẠNG CAT8 ĐẦU ĐÚC SFTP DÀI 15M VENTION (IKABN)

  580.000 VNĐ
  Dây dẫn : Oxygen-free Copper Tốc độ đường truyền : 40Gbps Băng thông : 2000MHz Cấu tạo : Aluminum Foil + Braided Chất liệu : PVC Xem ngay Bảo hành: 12 Tháng

  580.000 VNĐ

 • Cáp mạng Ampcom Cat8 5M đúc sẵn 2 đầu AYW8050BK

  Cáp mạng Ampcom Cat8 5M đúc sẵn 2 đầu AYW8050BK

  1.378.000 VNĐ
  Dây dẫn : 22AWG Chất liệu : PVC Băng thông : 2000Mhz Tốc độ đường truyền : 40Gbps Cấu tạo : Oxygen free Copper với 128 sợi chống nhiễu Xem ngay

  1.378.000 VNĐ

 • CÁP MẠNG CAT8 DẸT ĐẦU ĐÚC FTP DÀI 3M VENTION (IKCBI)

  CÁP MẠNG CAT8 DẸT ĐẦU ĐÚC FTP DÀI 3M VENTION (IKCBI)

  235.000 VNĐ
  Dây dẫn : Oxygen-free Copper Tốc độ đường truyền : 40Gbps Băng thông : 2000MHz Cấu tạo : Aluminum Foil + Braided Chất liệu : PVC Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

  235.000 VNĐ

 • Cáp mạng Ampcom Cat8 3M đúc sẵn 2 đầu AYW8030BK

  Cáp mạng Ampcom Cat8 3M đúc sẵn 2 đầu AYW8030BK

  1.260.000 VNĐ
  Dây dẫn : 22AWG Chất liệu : PVC Băng thông : 2000Mhz Tốc độ đường truyền : 40Gbps Cấu tạo : Oxygen free Copper với 128 sợi chống nhiễu Xem ngay

  1.260.000 VNĐ

 • CÁP MẠNG CAT8 DẸT ĐẦU ĐÚC FTP DÀI 5M VENTION (IKCBJ)

  CÁP MẠNG CAT8 DẸT ĐẦU ĐÚC FTP DÀI 5M VENTION (IKCBJ)

  325.000 VNĐ
  Dây dẫn : Oxygen-free Copper Tốc độ đường truyền : 40Gbps Băng thông : 2000MHz Cấu tạo : Aluminum Foil + Braided Chất liệu : PVC Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

  325.000 VNĐ

 • Cáp mạng Ampcom Cat8 2M đúc sẵn 2 đầu AYW8020BK

  Cáp mạng Ampcom Cat8 2M đúc sẵn 2 đầu AYW8020BK

  1.150.000 VNĐ
  Dây dẫn : 22AWG Chất liệu : PVC Băng thông : 2000Mhz Tốc độ đường truyền : 40Gbps Cấu tạo : Oxygen free Copper với 128 sợi chống nhiễu Xem ngay

  1.150.000 VNĐ

 • CÁP MẠNG CAT8 DẸT ĐẦU ĐÚC FTP DÀI 2M VENTION (IKCBH)

  CÁP MẠNG CAT8 DẸT ĐẦU ĐÚC FTP DÀI 2M VENTION (IKCBH)

  185.000 VNĐ
  Dây dẫn : Oxygen-free Copper Tốc độ đường truyền : 40Gbps Băng thông : 2000MHz Cấu tạo : Aluminum Foil + Braided Chất liệu : PVC Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

  185.000 VNĐ

 • Cáp mạng Ampcom Cat8 1M đúc sẵn 2 đầu AYW8010BK

  Cáp mạng Ampcom Cat8 1M đúc sẵn 2 đầu AYW8010BK

  1.050.000 VNĐ NEW
  Dây dẫn : 22AWG Chất liệu : PVC Băng thông : 2000Mhz Tốc độ đường truyền : 40Gbps Cấu tạo : Oxygen free Copper với 128 sợi chống nhiễu Xem ngay

  1.050.000 VNĐ

 • CÁP MẠNG CAT8 DẸT ĐẦU ĐÚC FTP DÀI 1.5M VENTION (IKCBG)

  CÁP MẠNG CAT8 DẸT ĐẦU ĐÚC FTP DÀI 1.5M VENTION (IKCBG)

  155.000 VNĐ
  Dây dẫn : Oxygen-free Copper Tốc độ đường truyền : 40Gbps Băng thông : 2000MHz Cấu tạo : Aluminum Foil + Braided Chất liệu : PVC Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

  155.000 VNĐ

 • Cáp mạng Ampcom Cat8 5M đúc sẵn 2 đầu AYWW8050BK

  Cáp mạng Ampcom Cat8 5M đúc sẵn 2 đầu AYWW8050BK

  500.000 VNĐ
  Dây dẫn : 22 AWG Chất liệu : PVC Băng thông: 2000Mhz Tốc độ đường truyền : 40Gbps Cấu tạo : Oxygen free Copper Xem ngay

  500.000 VNĐ

 • CÁP MẠNG CAT8 DẸT ĐẦU ĐÚC FTP DÀI 1M VENTION (IKCBF)

  CÁP MẠNG CAT8 DẸT ĐẦU ĐÚC FTP DÀI 1M VENTION (IKCBF)

  130.000 VNĐ
  Dây dẫn : Oxygen-free Copper Tốc độ đường truyền : 40Gbps Băng thông : 2000MHz Cấu tạo : Aluminum Foil + Braided Chất liệu : PVC Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

  130.000 VNĐ

Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Antec Việt Nam

Địa chỉ: 43 Ngõ 80 Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: (84.24) 35379962 - Fax: (84.24) 35379963 - Email: info@antec.vn
Giấy CN đăng ký kinh doanh số: 0104949219 - Mã số thuế: 0104949219 - Ngày cấp: 08 tháng 10 năm 2010, bổ sung lần 4 ngày 21/10/2017 - Nơi cấp: Sở kế hoạch và Đàu Tư Hà Nội
[Bản đồ đường đi]

Copyright ® 2002 – 2017 Antec Viet Nam Company . All Rights Reserved

Facebook chat - Hỗ trợ tư vấn