Danh mục
Mức giá
Thương hiệu
 • Cáp mạng Ampcom Cat6 UTP 0.57mm (305m/cuộn) AMPC6057BL

  Cáp mạng Ampcom Cat6 UTP 0.57mm (305m/cuộn) AMPC6057BL

  2.990.000 VNĐ NEW
  Hãng sản xuất : Ampcom Model : AMPC6057BL Loại sản phẩm : Cáp mạng Cat6 Độ dài : 305m/cuộn Màu : Blue Xem ngay

  2.990.000 VNĐ

 • Cáp mạng CAT6 UTP đầu đúc dài 30m Vention Model:IBBBT

  Cáp mạng CAT6 UTP đầu đúc dài 30m Vention Model:IBBBT

  580.000 VNĐ
  Dây dẫn: Copper-Clad Aluminum Tốc độ đường truyền: 1000Mbps Băng thông: 250MHz Chất liệu: PVC Xem ngay Bảo hành: 12 Tháng

  580.000 VNĐ

 • Cáp mạng CAT6 UTP đầu đúc dài 5M Vention Model: IBELJ

  Cáp mạng CAT6 UTP đầu đúc dài 5M Vention Model: IBELJ

  75.000 VNĐ
  Cáp mạng Cat6 UTP đúc sẵn Vention Dây dẫn: Copper-Clad Aluminum Tốc độ đường truyền:1000Mbps Băng thông: 250MHz Cấu tạo: Aluminum Foil + Metal Weave Chất liệu: PVC Tiết diện dây: 26 AWG Xem ngay Bảo hành: 12 Tháng

  75.000 VNĐ

 • Cáp mạng đúc sẵn Cat 6a FTP dùng cho công trình AMPCOM dài 0.5m AMC6A3005BK

  Cáp mạng đúc sẵn Cat 6a FTP dùng cho công trình AMPCOM dài 0.5m AMC6A3005BK

  115.000 VNĐ
  Tốc độ đường truyền : 10Gbps Dây dẫn : 23AWG Băng thông : 600Mhz/500Mhz Lõi dây : 7*0.20mm OFC Chất liệu : LSZH Xem ngay

  115.000 VNĐ

 • Cáp mạng CAT6 UTP đầu đúc dài 5M Vention Model: IBABJ(dẹt)

  Cáp mạng CAT6 UTP đầu đúc dài 5M Vention Model: IBABJ(dẹt)

  95.000 VNĐ
  Dây dẫn : Copper-Clad Alumium Tốc độ đường truyền : 1000Mbps Loại dây : Dẹt Băng thông : 250MHz Cấu tạo : Aluminum Foil + Metal Weave Chất liệu : PVC Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

  95.000 VNĐ

 • Cáp mạng CAT6 UTP đầu đúc dài 40m Vention Model:IBBBV

  Cáp mạng CAT6 UTP đầu đúc dài 40m Vention Model:IBBBV

  680.000 VNĐ NEW
  Dây dẫn: Copper-Clad Aluminum Tốc độ đường truyền: 1000Mbps Băng thông: 250MHz Chất liệu: PVC Xem ngay Bảo hành: 12 Tháng

  680.000 VNĐ

 • Cáp mạng nối dài CAT6 SSTP dài 5m Vention Model:IBLBJ

  Cáp mạng nối dài CAT6 SSTP dài 5m Vention Model:IBLBJ

  250.000 VNĐ
  Dây dẫn : Oxygen-free Copper Tốc độ đường truyền : 1000Mbps Băng thông : 250 MHz Cấu tạo : Aluminum Foil + Braided Chất liệu vỏ : PVC Xem ngay Bảo hành: 12 Tháng

  250.000 VNĐ

 • Cáp mạng đúc sẵn Cat 6a FTP dùng cho công trình AMPCOM dài 1m AMC6A3010BK

  Cáp mạng đúc sẵn Cat 6a FTP dùng cho công trình AMPCOM dài 1m AMC6A3010BK

  130.000 VNĐ
  Tốc độ đường truyền : 10Gbps Dây dẫn : 23AWG Băng thông : 600Mhz/500Mhz Lõi dây : 7*0.20mm OFC Chất liệu : LSZH Xem ngay

  130.000 VNĐ

 • Cáp mạng CAT6 UTP đầu đúc dài 15M Vention Model:IBABN(dẹt))

  Cáp mạng CAT6 UTP đầu đúc dài 15M Vention Model:IBABN(dẹt))

  210.000 VNĐ
  Dây dẫn : Copper-Clad Alumium Tốc độ đường truyền : 1000Mbps Loại dây : Dẹt Băng thông : 250MHz Cấu tạo : Aluminum Foil + Metal Weave Chất liệu : PVC Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

  210.000 VNĐ

 • Cáp mạng CAT6 UTP đầu đúc dài 25m Vention Model:IBEBS

  Cáp mạng CAT6 UTP đầu đúc dài 25m Vention Model:IBEBS

  280.000 VNĐ
  Dây dẫn : Copper-Clad Alumium Tốc độ đường truyền : 1000Mbps Băng thông : 250MHz Cấu tạo : Aluminum Foil + Metal Weave Chất liệu : PVC Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

  280.000 VNĐ

 • Cáp mạng nối dài CAT6 SSTP dài 3M Vention Model:IBLBI

  Cáp mạng nối dài CAT6 SSTP dài 3M Vention Model:IBLBI

  190.000 VNĐ
  Dây dẫn : Oxygen-free Copper Tốc độ đường truyền : 1000Mbps Băng thông : 250 MHz Cấu tạo : Aluminum Foil + Braided Chất liệu vỏ : PVC Xem ngay Bảo hành: 12 Tháng

  190.000 VNĐ

 • Cáp mạng đúc sẵn Cat 6a FTP dùng cho công trình AMPCOM dài 1.5m AMC6A3015BK

  Cáp mạng đúc sẵn Cat 6a FTP dùng cho công trình AMPCOM dài 1.5m AMC6A3015BK

  155.000 VNĐ
  Tốc độ đường truyền : 10Gbps Dây dẫn : 23AWG Băng thông : 600Mhz/500Mhz Lõi dây : 7*0.20mm OFC Chất liệu : LSZH Xem ngay

  155.000 VNĐ

 • Cáp mạng CAT6 UTP đầu đúc dài 10M Vention Model:IBABL(dẹt)

  Cáp mạng CAT6 UTP đầu đúc dài 10M Vention Model:IBABL(dẹt)

  155.000 VNĐ
  Dây dẫn : Copper-Clad Alumium Tốc độ đường truyền : 1000Mbps Loại dây : Dẹt Băng thông : 250MHz Cấu tạo : Aluminum Foil + Metal Weave Chất liệu : PVC Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

  155.000 VNĐ

 • Cáp mạng CAT6 UTP đầu đúc dài 30m Vention Model: IBEBT

  Cáp mạng CAT6 UTP đầu đúc dài 30m Vention Model: IBEBT

  330.000 VNĐ
  Dây dẫn : Copper-Clad Alumium Tốc độ đường truyền : 1000Mbps Băng thông : 250MHz Cấu tạo : Aluminum Foil + Metal Weave Chất liệu : PVC Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

  330.000 VNĐ

 • Cáp mạng nối dài CAT6 SSTP dài 2M Vention Model:IBLBH

  Cáp mạng nối dài CAT6 SSTP dài 2M Vention Model:IBLBH

  150.000 VNĐ
  Dây dẫn : Oxygen-free Copper Tốc độ đường truyền : 1000Mbps Băng thông : 250 MHz Cấu tạo : Aluminum Foil + Braided Chất liệu vỏ : PVC Xem ngay Bảo hành: 12 Tháng

  150.000 VNĐ

 • Cáp mạng đúc sẵn Cat 6a FTP dùng cho công trình AMPCOM dài 2m AMC6A3020BK

  Cáp mạng đúc sẵn Cat 6a FTP dùng cho công trình AMPCOM dài 2m AMC6A3020BK

  165.000 VNĐ
  Tốc độ đường truyền : 10Gbps Dây dẫn : 23AWG Băng thông : 600Mhz/500Mhz Lõi dây : 7*0.20mm OFC Chất liệu : LSZH Xem ngay

  165.000 VNĐ

 • Cáp mạng CAT6 UTP đầu đúc dài 3M Vention Model: IBABI(dẹt)

  Cáp mạng CAT6 UTP đầu đúc dài 3M Vention Model: IBABI(dẹt)

  65.000 VNĐ
  Dây dẫn : Copper-Clad Alumium Tốc độ đường truyền : 1000Mbps Loại dây : Dẹt Băng thông : 250MHz Cấu tạo : Aluminum Foil + Metal Weave Chất liệu : PVC Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

  65.000 VNĐ

 • Cáp mạng CAT6 UTP đầu đúc dài 20m Vention Model: IBEBQ

  Cáp mạng CAT6 UTP đầu đúc dài 20m Vention Model: IBEBQ

  250.000 VNĐ
  Dây dẫn : Copper-Clad Alumium Tốc độ đường truyền : 1000Mbps Băng thông : 250MHz Cấu tạo : Aluminum Foil + Metal Weave Chất liệu : PVC Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

  250.000 VNĐ

 • Cáp mạng nối dài CAT6 SSTP dài 1.5M Vention Model:IBLBG

  Cáp mạng nối dài CAT6 SSTP dài 1.5M Vention Model:IBLBG

  140.000 VNĐ
  Dây dẫn : Oxygen-free Copper Tốc độ đường truyền : 1000Mbps Băng thông : 250 MHz Cấu tạo : Aluminum Foil + Braided Chất liệu vỏ : PVC Xem ngay Bảo hành: 12 Tháng

  140.000 VNĐ

 • Cáp mạng đúc sẵn Cat 6a FTP dùng cho công trình AMPCOM dài 3m AMC6A3030BK

  Cáp mạng đúc sẵn Cat 6a FTP dùng cho công trình AMPCOM dài 3m AMC6A3030BK

  205.000 VNĐ
  Tốc độ đường truyền : 10Gbps Dây dẫn : 23AWG Băng thông : 600Mhz/500Mhz Lõi dây : 7*0.20mm OFC Chất liệu : LSZH Xem ngay

  205.000 VNĐ

 • Cáp mạng CAT6 UTP đầu đúc dài 2M Vention Model: IBABH (dẹt)

  Cáp mạng CAT6 UTP đầu đúc dài 2M Vention Model: IBABH (dẹt)

  50.000 VNĐ
  Dây dẫn : Copper-Clad Alumium Tốc độ đường truyền : 1000Mbps Loại dây : Dẹt Băng thông : 250MHz Cấu tạo : Aluminum Foil + Metal Weave Chất liệu : PVC Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

  50.000 VNĐ

 • Cáp mạng CAT6 UTP đầu đúc dài 15M Vention Model:IBEBN

  Cáp mạng CAT6 UTP đầu đúc dài 15M Vention Model:IBEBN

  175.000 VNĐ
  Dây dẫn : Copper-Clad Alumium Tốc độ đường truyền : 1000Mbps Băng thông : 250MHz Cấu tạo : Aluminum Foil + Metal Weave Chất liệu : PVC Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

  175.000 VNĐ

 • Cáp mạng nối dài CAT6 SSTP 1M Vention Model:IBLBF

  Cáp mạng nối dài CAT6 SSTP 1M Vention Model:IBLBF

  120.000 VNĐ NEW
  Dây dẫn : Oxygen-free Copper Tốc độ đường truyền : 1000Mbps Băng thông : 250 MHz Cấu tạo : Aluminum Foil + Braided Chất liệu vỏ : PVC Xem ngay Bảo hành: 12 Tháng

  120.000 VNĐ

 • Cáp mạng đúc sẵn Cat 6a FTP dùng cho công trình AMPCOM dài 5m AMC6A3050BK

  Cáp mạng đúc sẵn Cat 6a FTP dùng cho công trình AMPCOM dài 5m AMC6A3050BK

  260.000 VNĐ
  Tốc độ đường truyền : 10Gbps Dây dẫn : 23AWG Băng thông : 600Mhz/500Mhz Lõi dây : 7*0.20mm OFC Chất liệu : LSZH Xem ngay

  260.000 VNĐ

 • Cáp mạng CAT6 UTP đầu đúc dài 1.5M Vention Model:IBABG(dẹt))

  Cáp mạng CAT6 UTP đầu đúc dài 1.5M Vention Model:IBABG(dẹt))

  39.000 VNĐ
  Dây dẫn : Copper-Clad Alumium Tốc độ đường truyền : 1000Mbps Loại dây : Dẹt Băng thông : 250MHz Cấu tạo : Aluminum Foil + Metal Weave Chất liệu : PVC Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

  39.000 VNĐ

 • Cáp mạng CAT6 UTP đầu đúc dài 10m Vention Model: IBEBL

  Cáp mạng CAT6 UTP đầu đúc dài 10m Vention Model: IBEBL

  130.000 VNĐ
  Dây dẫn : Copper-Clad Alumium Tốc độ đường truyền : 1000Mbps Băng thông : 250MHz Cấu tạo : Aluminum Foil + Metal Weave Chất liệu : PVC Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

  130.000 VNĐ

 • Cáp mạng CAT6 SFTP đầu đúc dài 2m Vention Model:VAP-A06-B200

  Cáp mạng CAT6 SFTP đầu đúc dài 2m Vention Model:VAP-A06-B200

  105.000 VNĐ
  Tốc độ truyền dữ liệu : 1000Mbps Băng thông : 250Mhz Lõi : 8 lõi, cặp xoắn Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

  105.000 VNĐ

 • Cáp mạng đúc sẵn Cat 6a FTP dùng cho công trình AMPCOM dài 10m AMC6A3100BK

  Cáp mạng đúc sẵn Cat 6a FTP dùng cho công trình AMPCOM dài 10m AMC6A3100BK

  420.000 VNĐ NEW
  Tốc độ đường truyền : 10Gbps Dây dẫn : 23AWG Băng thông : 600Mhz/500Mhz Lõi dây : 7*0.20mm OFC Chất liệu : LSZH Xem ngay

  420.000 VNĐ

 • Cáp mạng CAT6 UTP đầu đúc dài 1M Vention Model:IBABF (dẹt)

  Cáp mạng CAT6 UTP đầu đúc dài 1M Vention Model:IBABF (dẹt)

  35.000 VNĐ
  Dây dẫn : Copper-Clad Alumium Tốc độ đường truyền : 1000Mbps Loại dây : Dẹt Băng thông : 250MHz Cấu tạo : Aluminum Foil + Metal Weave Chất liệu : PVC Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

  35.000 VNĐ

 • Cáp mạng CAT6 UTP đầu đúc dài 0.5m Vention Model: IBEBD

  Cáp mạng CAT6 UTP đầu đúc dài 0.5m Vention Model: IBEBD

  33.000 VNĐ
  Dây dẫn : Copper-Clad Alumium Tốc độ đường truyền : 1000Mbps Băng thông : 250MHz Cấu tạo : Aluminum Foil + Metal Weave Chất liệu : PVC Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

  33.000 VNĐ

1 2 3

Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Antec Việt Nam

Địa chỉ: Số 38, ngách 174/14 đường Phương Canh - Xuân phương - Nam Từ Liêm - Hà Nội
Điện thoại: (84.24) 35379962 - Fax: (84.24) 35379963 - Email: info@antec.vn
Giấy CN đăng ký kinh doanh số: 0104949219 - Mã số thuế: 0104949219 - Ngày cấp: 08 tháng 10 năm 2010, bổ sung lần 4 ngày 21/10/2017 - Nơi cấp: Sở kế hoạch và Đàu Tư Hà Nội
[Bản đồ đường đi]

Copyright ® 2002 – 2017 Antec Viet Nam Company . All Rights Reserved

Facebook chat - Hỗ trợ tư vấn