• DÂY NGUỒN C19-C20 DÙNG CHO SEVER, UPS, PDU CHUẨN CISCO

  DÂY NGUỒN C19-C20 DÙNG CHO SEVER, UPS, PDU CHUẨN CISCO

  350.000 VNĐ
  Chuẩn C19 to C20 Thương hiệu : Volex Tiết diện : 3x 2.08mm(14AWG) Điện áp sử dụng từ : 220-250V, 16A Chiều dài : 3m Xem ngay

  350.000 VNĐ

 • DÂY NGUỒN 2 CHÂN - DÀI 1,5M - C13*3*0.75mm

  DÂY NGUỒN 2 CHÂN - DÀI 1,5M - C13*3*0.75mm

  50.000 VNĐ
  Dây nguồn 2 chân tròn 1.5m 10A 250V C13 - 0.75mm Xem ngay

  50.000 VNĐ

 • DÂY NGUỒN LAPTOP 3 CHÂN VUÔNG DÀI 1M

  DÂY NGUỒN LAPTOP 3 CHÂN VUÔNG DÀI 1M

  30.000 VNĐ
  Dây nguồn laptop 3 chân vuông Hàng bóc máy Độ dài : 1m Kích cỡ dây : 0.75mm Xem ngay

  30.000 VNĐ

 • DÂY NGUỒN LAPTOP 3 CHÂN CHÉO (CHUẨN CHINA) DÀI 80CM

  DÂY NGUỒN LAPTOP 3 CHÂN CHÉO (CHUẨN CHINA) DÀI 80CM

  30.000 VNĐ
  Dây nguồn laptop 3 chân chéo Chuẩn China Độ dài : 80cm Kích cỡ dây : 0.75mm Xem ngay

  30.000 VNĐ

 • DÂY NGUỒN 3 CHÂN CHÉO C13 CHUẨN CHINA DÀI 2.5M

  DÂY NGUỒN 3 CHÂN CHÉO C13 CHUẨN CHINA DÀI 2.5M

  50.000 VNĐ
  Dây nguồn dùng cho máy tính Lõi đồng Độ dài : 2,5m Xem ngay

  50.000 VNĐ

 • DÂY NGUỒN SỐ 8 - 2 CHÂN DẸT (2.0.75MM) DÀI 1.5M

  DÂY NGUỒN SỐ 8 - 2 CHÂN DẸT (2.0.75MM) DÀI 1.5M

  40.000 VNĐ
  DÂY NGUỒN SỐ 8 - 2 CHÂN DẸT (2.0.75MM) DÀI 1.5M Xem ngay

  40.000 VNĐ

 • DÂY NGUỒN 3 CHÂN CHÉO C13 CHUẨN CHINA DÀI 1.8M - 1mm

  DÂY NGUỒN 3 CHÂN CHÉO C13 CHUẨN CHINA DÀI 1.8M - 1mm

  45.000 VNĐ
  Dây nguồn dùng cho máy tính Lõi 100% đồng nguyên chất Độ dài : 1,8m Xem ngay

  45.000 VNĐ

 • DÂY NGUỒN 3 CHÂN CHÉO 1MM( CHUẨN CHINA ) DÀI 1,8M

  DÂY NGUỒN 3 CHÂN CHÉO 1MM( CHUẨN CHINA ) DÀI 1,8M

  40.000 VNĐ
  Dây nguồn 3 chân chéo 1.8m 1mm ( chuẩn China) Xem ngay

  40.000 VNĐ

 • DÂY NGUỒN LAPTOP 2 CHÂN TRÒN DÀI 1.5M

  DÂY NGUỒN LAPTOP 2 CHÂN TRÒN DÀI 1.5M

  35.000 VNĐ 13%
  OFF
  40.000 VNĐ
  Dây nguồn Laptop dài 1.5m Kích cỡ dây : 0.75mm Xem ngay

  35.000 VNĐ 40.000 VNĐ

 • DÂY NGUỒN 3 CHÂN ( 2 DẸT 1 TRÒN ) -DÀI 1,5M 3*1.25MM

  DÂY NGUỒN 3 CHÂN ( 2 DẸT 1 TRÒN ) -DÀI 1,5M 3*1.25MM

  80.000 VNĐ
  Dây nguồn 3 chân ( 2 dẹt +1 tròn) 1.5m (10A*250v* 1.25mm) Xem ngay

  80.000 VNĐ

 • DÂY NGUỒN 2 CHÂN - DÀI 1,8M - C13*3*0.75mm

  DÂY NGUỒN 2 CHÂN - DÀI 1,8M - C13*3*0.75mm

  55.000 VNĐ
  Dây nguồn 2 chân tròn 1.8m 16A 250V C13 - 0.75mm Xem ngay

  55.000 VNĐ

 • DÂY NGUỒN C13 - C14 DÀI 1.8M TIẾT DIỆN 1.0MM

  DÂY NGUỒN C13 - C14 DÀI 1.8M TIẾT DIỆN 1.0MM

  80.000 VNĐ 12%
  OFF
  90.000 VNĐ
  Lõi 100% đồng nguyên chất. Chiều dài : 1,8m Tiết diện dây : 1.0mm Điện áp : 250V Dòng điện áp : 10A Xem ngay

  80.000 VNĐ 90.000 VNĐ

 • DÂY NGUỒN 2 CHÂN - DÀI 1,2M - C13*3*0.75mm

  DÂY NGUỒN 2 CHÂN - DÀI 1,2M - C13*3*0.75mm

  45.000 VNĐ
  Dây nguồn 2 chân tròn 1.2m 16A 250V C13 - 0.75mm Xem ngay

  45.000 VNĐ

 • DÂY NGUỒN MÁY TÍNH 100% ĐỒNG DÀI 1.5M ĐẦU GẬP 3*0.75mm

  DÂY NGUỒN MÁY TÍNH 100% ĐỒNG DÀI 1.5M ĐẦU GẬP 3*0.75mm

  30.000 VNĐ 15%
  OFF
  35.000 VNĐ
  Dây nguồn dùng cho máy tính Lõi 100% đồng nguyên chất Tiết diện : 0,75mm Độ dài : 1,5m Xem ngay

  30.000 VNĐ 35.000 VNĐ

 • DÂY NGUỒN SỐ 8 - 2 CHÂN TRÒN (2.0.75MM) DÀI 1.5M

  DÂY NGUỒN SỐ 8 - 2 CHÂN TRÒN (2.0.75MM) DÀI 1.5M

  40.000 VNĐ
  DÂY NGUỒN SỐ 8 - 2 CHÂN TRÒN (2.0.75MM) DÀI 1.5M Xem ngay

  40.000 VNĐ

 • DÂY NGUỒN 3 CHÂN ( 2 DẸT 1 TRÒN ) -DÀI 1,5M 3*0.75MM

  DÂY NGUỒN 3 CHÂN ( 2 DẸT 1 TRÒN ) -DÀI 1,5M 3*0.75MM

  40.000 VNĐ
  Dây nguồn 3 chân ( 2 dẹt +1 tròn) 1.5m (10A*250v* 0.75mm) Xem ngay

  40.000 VNĐ

 • DÂY NGUỒN LAPTOP 2 DẸT 1 TRÒN DÀI 50CM

  DÂY NGUỒN LAPTOP 2 DẸT 1 TRÒN DÀI 50CM

  35.000 VNĐ 13%
  OFF
  40.000 VNĐ
  Dây nguồn Laptop dài 50cm Kích cỡ dây : 0.75mm Xem ngay

  35.000 VNĐ 40.000 VNĐ

 • CÁP CHIA NGUỒN SATA 1 RA 2

  CÁP CHIA NGUỒN SATA 1 RA 2

  40.000 VNĐ 20%
  OFF
  50.000 VNĐ
  Chia nguồn Sata 1 ra 2 Xem ngay

  40.000 VNĐ 50.000 VNĐ

 • DÂY NGUÔN 3 CHÂN TRÒN C13 CHUẨN UK DÀI 1,8M 3*0.75MM

  DÂY NGUÔN 3 CHÂN TRÒN C13 CHUẨN UK DÀI 1,8M 3*0.75MM

  30.000 VNĐ
  Dây nguồn dùng cho máy tính Lõi đồng Độ dài : 1,8m Xem ngay

  30.000 VNĐ

 • DÂY NGUỒN 3 CHÂN CHÉO C13 CHUẨN CHINA DÀI 1.8M 3*0.75MM

  DÂY NGUỒN 3 CHÂN CHÉO C13 CHUẨN CHINA DÀI 1.8M 3*0.75MM

  40.000 VNĐ
  Dây nguồn dùng cho máy tính Lõi đồng Độ dài : 1,8m Xem ngay

  40.000 VNĐ

 • DÂY NGUỒN 3 CHÂN CHÉO C15 CHUẨN CHINA DÀI 1.8M 3*1.0mm

  DÂY NGUỒN 3 CHÂN CHÉO C15 CHUẨN CHINA DÀI 1.8M 3*1.0mm

  50.000 VNĐ
  Dây nguồn dùng cho máy tính Lõi đồng Độ dài : 1,8m Tiết diện : 1.00mm Xem ngay

  50.000 VNĐ

 • DÂY NGUỒN 3 CHÂN CHÉO C13 CHUẨN CHINA ĐẦU GẬP 90 ĐỘ DÀI 1,5M

  DÂY NGUỒN 3 CHÂN CHÉO C13 CHUẨN CHINA ĐẦU GẬP 90 ĐỘ DÀI 1,5M

  45.000 VNĐ
  Dây nguồn dùng cho máy tính Lõi đồng Độ dài : 1,5m Xem ngay

  45.000 VNĐ

 • DÂY NGUỒN MÁY TÍNH 100% ĐỒNG DÀI 1.2M

  DÂY NGUỒN MÁY TÍNH 100% ĐỒNG DÀI 1.2M

  30.000 VNĐ 15%
  OFF
  35.000 VNĐ
  Dây nguồn dùng cho máy tính Lõi 100% đồng nguyên chất Độ dài : 1,2m Tiết diện : 3*0.75mm Xem ngay

  30.000 VNĐ 35.000 VNĐ

 • DÂY NGUỒN MÁY TÍNH 3 CHÂN VUÔNG DÀI 1.8M 3*0.75mm

  DÂY NGUỒN MÁY TÍNH 3 CHÂN VUÔNG DÀI 1.8M 3*0.75mm

  30.000 VNĐ
  Dây nguồn dùng cho máy tính Lõi 100% đồng nguyên chất Độ dài : 1,8m Tiết diện : 0.75mm Xem ngay

  30.000 VNĐ

Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Antec Việt Nam

Địa chỉ: Số 38, ngách 174/14 đường Phương Canh - Xuân phương - Nam Từ Liêm - Hà Nội
Điện thoại: (84.24) 35379962 - Fax: (84.24) 35379963 - Email: info@antec.vn
Giấy CN đăng ký kinh doanh số: 0104949219 - Mã số thuế: 0104949219 - Ngày cấp: 08 tháng 10 năm 2010, bổ sung lần 4 ngày 21/10/2017 - Nơi cấp: Sở kế hoạch và Đàu Tư Hà Nội
[Bản đồ đường đi]

Copyright ® 2002 – 2017 Antec Viet Nam Company . All Rights Reserved

Facebook chat - Hỗ trợ tư vấn