Mức giá
Vention (17)
 • Cáp HDMI 2.0 dài 10m hỗ trợ 4K@30Hz Vention VAA-M02-B1000

  Cáp HDMI 2.0 dài 10m hỗ trợ 4K@30Hz Vention VAA-M02-B1000

  410.000 VNĐ
  Chuẩn HDMI 2.0 hỗ trợ 4k-30Hz Dây dẫn : Đồng không oxy Chất liệu : PVC Tốc độ truyền dữ liệu : 18 Gbps Màu : Đen Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

  410.000 VNĐ

 • Cáp HDMI 2.0 bọc lưới dài 1.5m hỗ trợ 4K@60Hz Vention VAA-B05-B150

  Cáp HDMI 2.0 bọc lưới dài 1.5m hỗ trợ 4K@60Hz Vention VAA-B05-B150

  195.000 VNĐ
  Chuẩn HDMI 2.0 hỗ trợ 4K@ 60Hz Dây dẫn : Copper+Silver-plated Copper Tốc độ truyền dữ liệu : 18Gbps Chất liệu : Zinc Alloy+PVC+Nylon Braided Màu : Black Metal Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

  195.000 VNĐ

 • Cáp HDMI 2.0 bọc lưới dài 3m hỗ trợ 4K@60Hz Vention VAA-B05-B300

  Cáp HDMI 2.0 bọc lưới dài 3m hỗ trợ 4K@60Hz Vention VAA-B05-B300

  250.000 VNĐ
  Chuẩn HDMI 2.0 hỗ trợ 4K@ 60Hz Dây dẫn : Copper+Silver-plated Copper Tốc độ truyền dữ liệu : 18Gbps Chất liệu : Zinc Alloy+PVC+Nylon Braided Màu : Black Metal Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

  250.000 VNĐ

 • Cáp HDMI 2.0 bọc lưới dài 5m hỗ trợ 4K@60Hz Vention VAA-B05-B500

  Cáp HDMI 2.0 bọc lưới dài 5m hỗ trợ 4K@60Hz Vention VAA-B05-B500

  290.000 VNĐ
  Chuẩn HDMI 2.0 hỗ trợ 4K@60Hz Dây dẫn : Copper+Silver-plated Copper Tốc độ truyền dữ liệu : 10.2 Gbps Chất liệu : Zinc Alloy+PVC+Nylon Braided Màu : Black Metal Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

  290.000 VNĐ

 • Cáp HDMI 2.0 bọc lưới dài 10m hỗ trợ 4K@60Hz Vention VAA-B05-B1000

  Cáp HDMI 2.0 bọc lưới dài 10m hỗ trợ 4K@60Hz Vention VAA-B05-B1000

  700.000 VNĐ
  Chuẩn HDMI 2.0 hỗ trợ 4K@60Hz Dây dẫn : Copper+Silver-plated Copper Tốc độ truyền dữ liệu : 10.2 Gbps Chất liệu : Zinc Alloy+PVC+Nylon Braided Màu : Black Metal Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

  700.000 VNĐ

 • Cáp HDMI 2.0 bọc lưới dài 15m hỗ trợ 4K@30Hz Vention VAA-B05-B1500

  Cáp HDMI 2.0 bọc lưới dài 15m hỗ trợ 4K@30Hz Vention VAA-B05-B1500

  850.000 VNĐ
  Chuẩn HDMI 2.0 hỗ trợ 1080P@60Hz, 4K@30Hz Dây dẫn : Copper+Silver-plated Copper Tốc độ truyền dữ liệu : 10.2Gbps Chất liệu : Zinc Alloy+PVC+Nylon Braided Màu : Black Metal Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

  850.000 VNĐ

 • Cáp HDMI 2.0 sợi quang dài 15m hỗ trợ 4K@60Hz Vention AAYBN

  Cáp HDMI 2.0 sợi quang dài 15m hỗ trợ 4K@60Hz Vention AAYBN

  2.400.000 VNĐ NEW
  Cáp chuẩn 2.0 Vỏ bọc : Nhựa PVC Dây dẫn : Tinned Copper + Optical Fiber Chất liệu: Double Aluminum Foil Hỗ trợ độ phân giải : 4K@60Hz, Full HD1080P@120Hz Tốc độ truyền dữ liệu : 18Gbps Xem ngay Bảo hành: 12 Tháng

  2.400.000 VNĐ

 • Cáp HDMI 2.0 sợi quang dài 30m hỗ trợ 4K@60Hz Vention AAYBT

  Cáp HDMI 2.0 sợi quang dài 30m hỗ trợ 4K@60Hz Vention AAYBT

  2.800.000 VNĐ NEW
  Cáp chuẩn 2.0 Vỏ bọc : Nhựa PVC Dây dẫn : Tinned Copper + Optical Fiber Chất liệu: Double Aluminum Foil Hỗ trợ độ phân giải : 4K@60Hz, Full HD1080P@120Hz Tốc độ truyền dữ liệu : 18Gbps Xem ngay Bảo hành: 12 Tháng

  2.800.000 VNĐ

 • Cáp HDMI 2.0 gập 90° dài 1.5m hỗ trợ 4K@60Hz Vention AARBG

  Cáp HDMI 2.0 gập 90° dài 1.5m hỗ trợ 4K@60Hz Vention AARBG

  110.000 VNĐ
  - Dây dẫn : 100% đồng , cáp chuẩn HDMI2.0, 99.99% oxygen free copper,19pin. - Chất liệu: PVC - Đầu cáp mạ vàng giúp tăng tiếp xúc và giảm suy hao trong quá trình truyền tải. - Hỗ trợ độ phân giải: 4K@60Hz. - Tốc độ truyền dữ liệu đạt 18Gbps Xem ngay Bảo hành: 12 Tháng

  110.000 VNĐ

 • Cáp HDMI 2.0 gập 90° dài 2m hỗ trợ 4K@60Hz Vention AARBH

  Cáp HDMI 2.0 gập 90° dài 2m hỗ trợ 4K@60Hz Vention AARBH

  125.000 VNĐ
  Dây dẫn : 100% đồng , cáp chuẩn HDMI2.0, 99.99% oxygen free copper,19pin. Chất liệu: PVC Đầu cáp mạ vàng giúp tăng tiếp xúc và giảm suy hao trong quá trình truyền tải. Hỗ trợ độ phân giải: 4K@60Hz. Tốc độ truyền dữ liệu đạt 18Gbps Xem ngay Bảo hành: 12 Tháng

  125.000 VNĐ

 • Cáp HDMI 2.0 gập 90° dài 3m hỗ trợ 4K@60Hz Vention AARBI

  Cáp HDMI 2.0 gập 90° dài 3m hỗ trợ 4K@60Hz Vention AARBI

  160.000 VNĐ
  Dây dẫn : 100% đồng , cáp chuẩn HDMI2.0, 99.99% oxygen free copper,19pin. Chất liệu: PVC Đầu cáp mạ vàng giúp tăng tiếp xúc và giảm suy hao trong quá trình truyền tải. Hỗ trợ độ phân giải: 4K@60Hz. Tốc độ truyền dữ liệu đạt 18Gbps Xem ngay Bảo hành: 12 Tháng

  160.000 VNĐ

 • Cáp HDMI 2.0 sợi quang dài 20m hỗ trợ 4K@60Hz Vention AAYBQ

  Cáp HDMI 2.0 sợi quang dài 20m hỗ trợ 4K@60Hz Vention AAYBQ

  2.560.000 VNĐ NEW
  Cáp chuẩn 2.0 Vỏ bọc : Nhựa PVC Dây dẫn : Tinned Copper + Optical Fiber Chất liệu: Double Aluminum Foil Hỗ trợ độ phân giải : 4K@60Hz, Full HD1080P@120Hz Tốc độ truyền dữ liệu : 18Gbps Xem ngay Bảo hành: 12 Tháng

  2.560.000 VNĐ

 • Cáp HDMI 2.0 dài 1.5m hỗ trợ 4K@60Hz Vention VAA-M02-B150

  Cáp HDMI 2.0 dài 1.5m hỗ trợ 4K@60Hz Vention VAA-M02-B150

  120.000 VNĐ
  Chuẩn HDMI 2.0 hỗ trợ 4k@60Hz. Dây dẫn : Đồng không oxy Chất liệu : PVC Tốc độ truyền dữ liệu : 18 Gbps Màu : Đen Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

  120.000 VNĐ

 • Cáp HDMI 2.0 sợi quang dài 10m hỗ trợ 4K@60Hz Vention AAYBL

  Cáp HDMI 2.0 sợi quang dài 10m hỗ trợ 4K@60Hz Vention AAYBL

  2.190.000 VNĐ NEW
  Cáp chuẩn 2.0 Vỏ bọc : Nhựa PVC Dây dẫn : Tinned Copper + Optical Fiber Chất liệu: Double Aluminum Foil Hỗ trợ độ phân giải : 4K@60Hz, Full HD1080P@120Hz Tốc độ truyền dữ liệu : 18Gbps Xem ngay Bảo hành: 12 Tháng

  2.190.000 VNĐ

 • Cáp HDMI 2.0 dài 2m hỗ trợ 4K@60Hz Vention VAA-M02-B200

  Cáp HDMI 2.0 dài 2m hỗ trợ 4K@60Hz Vention VAA-M02-B200

  135.000 VNĐ
  Chuẩn HDMI hỗ trợ 4k@60Hz Dây dẫn : Đồng không Oxy Chất liệu : PVC Tốc độ truyền dữ liệu : 10.2 Gbps Màu : Đen Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

  135.000 VNĐ

 • Cáp HDMI 2.0 dài 3m hỗ trợ 4K@60Hz Vention VAA-M02-B300

  Cáp HDMI 2.0 dài 3m hỗ trợ 4K@60Hz Vention VAA-M02-B300

  165.000 VNĐ
  Chuẩn HDMI hỗ trợ 4k@60Hz Dây dẫn : Đồng không oxy Chất liệu : PVC Tốc độ truyền dữ liệu : 10.2 Gbps Màu : Đen Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

  165.000 VNĐ

 • Cáp HDMI 2.0 dài 5m hỗ trợ 4K@60Hz Vention VAA-M02-B500

  Cáp HDMI 2.0 dài 5m hỗ trợ 4K@60Hz Vention VAA-M02-B500

  230.000 VNĐ
  Chuẩn HDMI hỗ trợ 4k@60Hz Dây dẫn : Đồng không oxy Chất liệu : PVC Tốc độ truyền dữ liệu : 10.2 Gbps Màu : Đen Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

  230.000 VNĐ

Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Antec Việt Nam

Địa chỉ: D10 Ngõ 80 Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: (84.24) 35379962 - Fax: (84.24) 35379963 - Email: info@antec.vn
Giấy CN đăng ký kinh doanh số: 0104949219 - Mã số thuế: 0104949219 - Ngày cấp: 08 tháng 10 năm 2010, bổ sung lần 4 ngày 21/10/2017 - Nơi cấp: Sở kế hoạch và Đàu Tư Hà Nội
[Bản đồ đường đi]

Copyright ® 2002 – 2017 Antec Viet Nam Company . All Rights Reserved

Facebook chat - Hỗ trợ tư vấn