• Cáp mạng Cat5e 15m Vention VAP-A10-S1500

  Cáp mạng Cat5e 15m Vention VAP-A10-S1500

  168.000 VNĐ
  Dây dẫn : Copper-Clad Aluminum Tốc độ đường truyền : 100Mbps Băng thông: 155MHz Cấu tạo: Aluminum Foil + Metal Weave Chất liệu: PVC Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

  168.000 VNĐ

 • Cáp mạng Cat7 SSTP 3m Vention VPC7SSTP-B300

  Cáp mạng Cat7 SSTP 3m Vention VPC7SSTP-B300

  Liên hệ
  Dây dẫn : Oxygen-free Copper Tốc độ đường truyền : 10Gbps Băng thông : 600MHz Cấu tạo : Aluminum Foil + Metal Weave Chất liệu : PVC Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

  Liên hệ

 • Cáp mạng Ampcom Cat7 Flat 1M đúc sắn 2 đầu AMCAT7BK0810

  Cáp mạng Ampcom Cat7 Flat 1M đúc sắn 2 đầu AMCAT7BK0810

  139.000 VNĐ NEW
  Tốc độ đường truyền : 10Gbps Dây dẫn : 30AWG Băng thông : 600Mhz/500Mhz Cấu tạo : Oxygen free Copper Chất liệu : PVC + Vỏ ngoài bện dây dù Xem ngay

  139.000 VNĐ

 • Cáp mạng Cat6 UTP dẹt đúc sẵn 2 đầu 1.5m Vention IBABG

  Cáp mạng Cat6 UTP dẹt đúc sẵn 2 đầu 1.5m Vention IBABG

  Liên hệ
  Dây dẫn : Copper-Clad Alumium Tốc độ đường truyền : 1000Mbps Loại dây : Dẹt Băng thông : 250MHz Cấu tạo : Aluminum Foil + Metal Weave Chất liệu : PVC Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

  Liên hệ

 • Cáp mạng Cat5e 20m Vention VAP-A10-S2000

  Cáp mạng Cat5e 20m Vention VAP-A10-S2000

  252.000 VNĐ
  Dây dẫn : Copper-Clad Aluminum Tốc độ đường truyền : 100Mbps Băng thông: 155MHz Cấu tạo: Aluminum Foil + Metal Weave Chất liệu: PVC Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

  252.000 VNĐ

 • Cáp mạng Cat7 SSTP 5m Vention VPC7SSTP-B500

  Cáp mạng Cat7 SSTP 5m Vention VPC7SSTP-B500

  Liên hệ
  Dây dẫn : Oxygen-free Copper Tốc độ đường truyền : 10Gbps Băng thông : 600MHz Cấu tạo : Aluminum Foil + Metal Weave Chất liệu : PVC Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

  Liên hệ

 • Cáp mạng Ampcom Cat7 Flat 2M đúc sẵn 2 đầu AMCAT7BK0820

  Cáp mạng Ampcom Cat7 Flat 2M đúc sẵn 2 đầu AMCAT7BK0820

  159.000 VNĐ
  Tốc độ đường truyền : 10Gbps Dây dẫn : 30AWG Băng thông : 600Mhz/500Mhz Cấu tạo : Oxygen free Copper Chất liệu : PVC + Vỏ ngoài bện dây dù Xem ngay

  159.000 VNĐ

 • Cáp mạng Cat6 UTP dẹt đúc sẵn 2 đầu 2m Vention IBABH

  Cáp mạng Cat6 UTP dẹt đúc sẵn 2 đầu 2m Vention IBABH

  Liên hệ
  Dây dẫn : Copper-Clad Alumium Tốc độ đường truyền : 1000Mbps Loại dây : Dẹt Băng thông : 250MHz Cấu tạo : Aluminum Foil + Metal Weave Chất liệu : PVC Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

  Liên hệ

 • Cáp mạng Cat5e 25m Vention VAP-A10-S2500

  Cáp mạng Cat5e 25m Vention VAP-A10-S2500

  300.000 VNĐ
  Dây dẫn : Copper-Clad Aluminum Tốc độ đường truyền : 100Mbps Băng thông: 155MHz Cấu tạo: Aluminum Foil + Metal Weave Chất liệu: PVC Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

  300.000 VNĐ

 • Cáp mạng Cat7 SSTP 10mVention VPC7SSTP-B1000

  Cáp mạng Cat7 SSTP 10mVention VPC7SSTP-B1000

  Liên hệ
  Dây dẫn : Oxygen-free Copper Tốc độ đường truyền : 10Gbps Băng thông : 600MHz Cấu tạo : Aluminum Foil + Metal Weave Chất liệu : PVC Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

  Liên hệ

 • Cáp mạng Ampcom Cat7 Flat 3M đúc sẵn 2 đầu AMCAT7BK0830

  Cáp mạng Ampcom Cat7 Flat 3M đúc sẵn 2 đầu AMCAT7BK0830

  189.000 VNĐ
  Tốc độ đường truyền : 10Gbps Dây dẫn : 30AWG Băng thông : 600Mhz/500Mhz Cấu tạo : Oxygen free Copper Chất liệu : PVC + Vỏ ngoài bện dây dù Xem ngay

  189.000 VNĐ

 • Cáp mạng Cat6 UTP dẹt đúc sẵn 2 đầu 3m Vention IBABI

  Cáp mạng Cat6 UTP dẹt đúc sẵn 2 đầu 3m Vention IBABI

  Liên hệ
  Dây dẫn : Copper-Clad Alumium Tốc độ đường truyền : 1000Mbps Loại dây : Dẹt Băng thông : 250MHz Cấu tạo : Aluminum Foil + Metal Weave Chất liệu : PVC Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

  Liên hệ

 • Cáp mạng Cat5e 30m Vention VAP-A10-S3000

  Cáp mạng Cat5e 30m Vention VAP-A10-S3000

  350.000 VNĐ
  Dây dẫn : Copper-Clad Aluminum Tốc độ đường truyền : 100Mbps Băng thông: 155MHz Cấu tạo: Aluminum Foil + Metal Weave Chất liệu: PVC Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

  350.000 VNĐ

 • Cáp mạng Cat7 SSTP 15mVention VPC7SSTP-B1500

  Cáp mạng Cat7 SSTP 15mVention VPC7SSTP-B1500

  Liên hệ
  Dây dẫn : Oxygen-free Copper Tốc độ đường truyền : 10Gbps Băng thông : 600MHz Cấu tạo : Aluminum Foil + Metal Weave Chất liệu : PVC Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

  Liên hệ

 • Cáp mạng Ampcom Cat7 Flat 5M đúc sẵn 2 đầu AMCAT7BK0850

  Cáp mạng Ampcom Cat7 Flat 5M đúc sẵn 2 đầu AMCAT7BK0850

  249.000 VNĐ
  Tốc độ đường truyền : 10Gbps Dây dẫn : 30AWG Băng thông : 600Mhz/500Mhz Cấu tạo : Oxygen free Copper Chất liệu : PVC + Vỏ ngoài bện dây dù Xem ngay

  249.000 VNĐ

 • Cáp mạng Cat6 UTP dẹt đúc sẵn 2 đầu 5m Vention IBABJ

  Cáp mạng Cat6 UTP dẹt đúc sẵn 2 đầu 5m Vention IBABJ

  Liên hệ
  Dây dẫn : Copper-Clad Alumium Tốc độ đường truyền : 1000Mbps Loại dây : Dẹt Băng thông : 250MHz Cấu tạo : Aluminum Foil + Metal Weave Chất liệu : PVC Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

  Liên hệ

 • Cáp mạng Cat6 UTP 1.5m Vention IBBBG

  Cáp mạng Cat6 UTP 1.5m Vention IBBBG

  72.000 VNĐ
  Dây dẫn : Oxygen-free Copper Tốc độ đường truyền : 1000Mbps Băng thông : 250MHz Cấu tạo : Aluminum Foil + Metal Weave Chất liệu : PVC Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

  72.000 VNĐ

 • Cáp mạng Cat8 SSTP 1m Vention IKCBF

  Cáp mạng Cat8 SSTP 1m Vention IKCBF

  Liên hệ NEW
  Dây dẫn : Oxygen-free Copper Tốc độ đường truyền : 40Gbps Băng thông : 2000MHz Cấu tạo : Aluminum Foil + Braided Chất liệu : PVC Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

  Liên hệ

 • Cáp mạng Ampcom Cat7 Flat 10M đúc sẵn 2 đầu AMCAT7BK1810

  Cáp mạng Ampcom Cat7 Flat 10M đúc sẵn 2 đầu AMCAT7BK1810

  379.000 VNĐ
  Tốc độ đường truyền : 10Gbps Dây dẫn : 30AWG Băng thông : 600Mhz/500Mhz Cấu tạo : Oxygen free Copper Chất liệu : PVC + Vỏ ngoài bện dây dù Xem ngay

  379.000 VNĐ

 • Cáp mạng Cat6 UTP dẹt đúc sẵn 2 đầu 10m Vention IBABL

  Cáp mạng Cat6 UTP dẹt đúc sẵn 2 đầu 10m Vention IBABL

  Liên hệ
  Dây dẫn : Copper-Clad Alumium Tốc độ đường truyền : 1000Mbps Loại dây : Dẹt Băng thông : 250MHz Cấu tạo : Aluminum Foil + Metal Weave Chất liệu : PVC Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

  Liên hệ

 • Cáp mạng Cat6 UTP 3m Vention IBBBI

  Cáp mạng Cat6 UTP 3m Vention IBBBI

  103.000 VNĐ
  Dây dẫn : Oxygen-free Copper Tốc độ đường truyền : 1000Mbps Băng thông : 250MHz Cấu tạo : Aluminum Foil + Metal Weave Chất liệu : PVC Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

  103.000 VNĐ

 • Cáp mạng Cat8 SSTP 2m Vention IKCBH

  Cáp mạng Cat8 SSTP 2m Vention IKCBH

  Liên hệ
  Dây dẫn : Oxygen-free Copper Tốc độ đường truyền : 40Gbps Băng thông : 2000MHz Cấu tạo : Aluminum Foil + Braided Chất liệu : PVC Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

  Liên hệ

 • Cáp mạng Ampcom Cat7 Flat 15M đúc sẵn 2 đầu AMCAT7BK1815

  Cáp mạng Ampcom Cat7 Flat 15M đúc sẵn 2 đầu AMCAT7BK1815

  529.000 VNĐ
  Tốc độ đường truyền : 10Gbps Dây dẫn : 30AWG Băng thông : 600Mhz/500Mhz Cấu tạo : Oxygen free Copper Chất liệu : PVC + Vỏ ngoài bện dây dù Xem ngay

  529.000 VNĐ

 • Cáp mạng Cat6 UTP dẹt đúc sẵn 2 đầu 15m Vention IBABN

  Cáp mạng Cat6 UTP dẹt đúc sẵn 2 đầu 15m Vention IBABN

  Liên hệ
  Dây dẫn : Copper-Clad Alumium Tốc độ đường truyền : 1000Mbps Loại dây : Dẹt Băng thông : 250MHz Cấu tạo : Aluminum Foil + Metal Weave Chất liệu : PVC Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

  Liên hệ

 • Cáp mạng Cat6 UTP 5m Vention IBBBJ

  Cáp mạng Cat6 UTP 5m Vention IBBBJ

  144.000 VNĐ
  Dây dẫn : Oxygen-free Copper Tốc độ đường truyền : 1000Mbps Băng thông : 250MHz Cấu tạo : Aluminum Foil + Metal Weave Chất liệu : PVC Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

  144.000 VNĐ

 • Cáp mạng Cat8 SSTP 3m Vention IKCBI

  Cáp mạng Cat8 SSTP 3m Vention IKCBI

  Liên hệ
  Dây dẫn : Oxygen-free Copper Tốc độ đường truyền : 40Gbps Băng thông : 2000MHz Cấu tạo : Aluminum Foil + Braided Chất liệu : PVC Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

  Liên hệ

 • Cáp mạng Ampcom Cat8 1M đúc sẵn 2 đầu AYWW8010BK

  Cáp mạng Ampcom Cat8 1M đúc sẵn 2 đầu AYWW8010BK

  250.000 VNĐ NEW
  Dây dẫn : 22 AWG Chất liệu : PVC Băng thông: 2000Mhz Tốc độ đường truyền : 40Gbps Cấu tạo : Oxygen free Copper Xem ngay

  250.000 VNĐ

 • Cáp mạng Cat6 UTP đúc sẵn 1m Vention IBEBF

  Cáp mạng Cat6 UTP đúc sẵn 1m Vention IBEBF

  Liên hệ
  Dây dẫn : Copper-Clad Alumium Tốc độ đường truyền : 1000Mbps Băng thông : 250MHz Cấu tạo : Aluminum Foil + Metal Weave Chất liệu : PVC Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

  Liên hệ

 • Cáp mạng Cat6 UTP 2m Vention IBBBH

  Cáp mạng Cat6 UTP 2m Vention IBBBH

  84.000 VNĐ
  Dây dẫn : Oxygen-free Copper Tốc độ đường truyền : 1000Mbps Băng thông : 250MHz Cấu tạo : Aluminum Foil + Metal Weave Chất liệu : PVC Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

  84.000 VNĐ

 • Cáp mạng Cat7 SSTP 1m Vention VPC7SSTP-B100

  Cáp mạng Cat7 SSTP 1m Vention VPC7SSTP-B100

  Liên hệ NEW
  Dây dẫn : Oxygen-free Copper Tốc độ đường truyền : 10Gbps Băng thông : 600MHz Cấu tạo : Aluminum Foil + Metal Weave Chất liệu : PVC Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

  Liên hệ

1 2 3

Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Antec Việt Nam

Địa chỉ: D10 Ngõ 80 Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: (84.24) 35379962 - Fax: (84.24) 35379963 - Email: info@antec.vn
Giấy CN đăng ký kinh doanh số: 0104949219 - Mã số thuế: 0104949219 - Ngày cấp: 08 tháng 10 năm 2010, bổ sung lần 4 ngày 21/10/2017 - Nơi cấp: Sở kế hoạch và Đàu Tư Hà Nội
[Bản đồ đường đi]

Copyright ® 2002 – 2017 Antec Viet Nam Company . All Rights Reserved

Facebook chat - Hỗ trợ tư vấn