• Cáp mạng Cat5e đúc sẵn UTP dài 25m (Blue) Vention VAP-A10-S2500

  Cáp mạng Cat5e đúc sẵn UTP dài 25m (Blue) Vention VAP-A10-S2500

  260.000 VNĐ
  Dây dẫn : Copper-Clad Aluminum Tốc độ đường truyền : 100Mbps Băng thông: 155MHz Cấu tạo: Aluminum Foil + Metal Weave Chất liệu: PVC Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

  260.000 VNĐ

 • Cáp mạng Cat7 đúc sẵn SSTP dài 15m Vention VPC7SSTP-B1500

  Cáp mạng Cat7 đúc sẵn SSTP dài 15m Vention VPC7SSTP-B1500

  450.000 VNĐ
  Dây dẫn : Oxygen-free Copper Tốc độ đường truyền : 10Gbps Băng thông : 600MHz Cấu tạo : Aluminum Foil + Metal Weave Chất liệu : PVC Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

  450.000 VNĐ

 • Cáp mạng Ampcom Cat7 Flat 5M đúc sẵn 2 đầu AMCAT7BK0850

  Cáp mạng Ampcom Cat7 Flat 5M đúc sẵn 2 đầu AMCAT7BK0850

  249.000 VNĐ
  Tốc độ đường truyền : 10Gbps Dây dẫn : 30AWG Băng thông : 600Mhz/500Mhz Cấu tạo : Oxygen free Copper Chất liệu : PVC + Vỏ ngoài bện dây dù Xem ngay

  249.000 VNĐ

 • Cáp mạng Cat6 đúc sẵn UTP dài 5m Vention - IBABJ

  Cáp mạng Cat6 đúc sẵn UTP dài 5m Vention - IBABJ

  95.000 VNĐ
  Dây dẫn : Copper-Clad Alumium Tốc độ đường truyền : 1000Mbps Loại dây : Dẹt Băng thông : 250MHz Cấu tạo : Aluminum Foil + Metal Weave Chất liệu : PVC Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

  95.000 VNĐ

 • Cáp mạng Cat6 đúc sẵn UTP dài 5m (Blue) Vention - IBELJ

  Cáp mạng Cat6 đúc sẵn UTP dài 5m (Blue) Vention - IBELJ

  75.000 VNĐ
  Cáp mạng Cat6 UTP đúc sẵn Vention Dây dẫn: Copper-Clad Aluminum Tốc độ đường truyền:1000Mbps Băng thông: 250MHz Cấu tạo: Aluminum Foil + Metal Weave Chất liệu: PVC Tiết diện dây: 26 AWG Xem ngay Bảo hành: 12 Tháng

  75.000 VNĐ

 • Cáp mạng Cat6 nối dài SFTP 1.5m Vention (Black) - IBLBG

  Cáp mạng Cat6 nối dài SFTP 1.5m Vention (Black) - IBLBG

  140.000 VNĐ
  Dây dẫn : Oxygen-free Copper Tốc độ đường truyền : 1000Mbps Băng thông : 250 MHz Cấu tạo : Aluminum Foil + Braided Chất liệu vỏ : PVC Xem ngay Bảo hành: 12 Tháng

  140.000 VNĐ

 • Cáp mạng đúc sẵn Cat6 SSTP dài 30m Vention - VAP-A06-B3000

  Cáp mạng đúc sẵn Cat6 SSTP dài 30m Vention - VAP-A06-B3000

  550.000 VNĐ
  Tốc độ truyền dữ liệu : 1000Mbps Băng thông : 250Mhz Lõi : 8 lõi, cặp xoắn Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

  550.000 VNĐ

 • Cáp mạng Cat5e đúc sẵn UTP dài 30m (Blue) Vention VAP-A10-S3000

  Cáp mạng Cat5e đúc sẵn UTP dài 30m (Blue) Vention VAP-A10-S3000

  290.000 VNĐ
  Dây dẫn : Copper-Clad Aluminum Tốc độ đường truyền : 100Mbps Băng thông: 155MHz Cấu tạo: Aluminum Foil + Metal Weave Chất liệu: PVC Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

  290.000 VNĐ

 • Cáp mạng Cat8 đúc sẵn SSTP dài 1m Vention - IKCBF

  Cáp mạng Cat8 đúc sẵn SSTP dài 1m Vention - IKCBF

  130.000 VNĐ
  Dây dẫn : Oxygen-free Copper Tốc độ đường truyền : 40Gbps Băng thông : 2000MHz Cấu tạo : Aluminum Foil + Braided Chất liệu : PVC Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

  130.000 VNĐ

 • Cáp mạng Ampcom Cat7 Flat 10M đúc sẵn 2 đầu AMCAT7BK1810

  Cáp mạng Ampcom Cat7 Flat 10M đúc sẵn 2 đầu AMCAT7BK1810

  379.000 VNĐ
  Tốc độ đường truyền : 10Gbps Dây dẫn : 30AWG Băng thông : 600Mhz/500Mhz Cấu tạo : Oxygen free Copper Chất liệu : PVC + Vỏ ngoài bện dây dù Xem ngay

  379.000 VNĐ

 • Cáp mạng Cat6 đúc sẵn UTP dài 10m Vention - IBABL

  Cáp mạng Cat6 đúc sẵn UTP dài 10m Vention - IBABL

  155.000 VNĐ
  Dây dẫn : Copper-Clad Alumium Tốc độ đường truyền : 1000Mbps Loại dây : Dẹt Băng thông : 250MHz Cấu tạo : Aluminum Foil + Metal Weave Chất liệu : PVC Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

  155.000 VNĐ

 • Cáp mạng Cat6 đúc sẵn UTP dài 20m Vention - IBBBQ

  Cáp mạng Cat6 đúc sẵn UTP dài 20m Vention - IBBBQ

  425.000 VNĐ NEW
  Dây dẫn: Copper-Clad Aluminum Tốc độ đường truyền: 1000Mbps Băng thông: 250MHz Chất liệu: PVC Xem ngay Bảo hành: 12 Tháng

  425.000 VNĐ

 • Cáp mạng Cat6 nối dài SFTP 2m Vention (Black) - IBLBH

  Cáp mạng Cat6 nối dài SFTP 2m Vention (Black) - IBLBH

  150.000 VNĐ
  Dây dẫn : Oxygen-free Copper Tốc độ đường truyền : 1000Mbps Băng thông : 250 MHz Cấu tạo : Aluminum Foil + Braided Chất liệu vỏ : PVC Xem ngay Bảo hành: 12 Tháng

  150.000 VNĐ

 • Cáp mạng Cat6 đúc sẵn UTP dài 1.5m Vention - IBBBG

  Cáp mạng Cat6 đúc sẵn UTP dài 1.5m Vention - IBBBG

  60.000 VNĐ
  Dây dẫn : Oxygen-free Copper Tốc độ đường truyền : 1000Mbps Băng thông : 250MHz Cấu tạo : Aluminum Foil + Metal Weave Chất liệu : PVC Tiết diện: 32AWG Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

  60.000 VNĐ

 • Cáp mạng Cat8 đúc sẵn SSTP dài 2m Vention - IKCBH

  Cáp mạng Cat8 đúc sẵn SSTP dài 2m Vention - IKCBH

  185.000 VNĐ
  Dây dẫn : Oxygen-free Copper Tốc độ đường truyền : 40Gbps Băng thông : 2000MHz Cấu tạo : Aluminum Foil + Braided Chất liệu : PVC Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

  185.000 VNĐ

 • Cáp mạng Ampcom Cat7 Flat 15M đúc sẵn 2 đầu AMCAT7BK1815

  Cáp mạng Ampcom Cat7 Flat 15M đúc sẵn 2 đầu AMCAT7BK1815

  529.000 VNĐ
  Tốc độ đường truyền : 10Gbps Dây dẫn : 30AWG Băng thông : 600Mhz/500Mhz Cấu tạo : Oxygen free Copper Chất liệu : PVC + Vỏ ngoài bện dây dù Xem ngay

  529.000 VNĐ

 • Cáp mạng Cat6 đúc sẵn UTP dài 15m Vention - IBABN

  Cáp mạng Cat6 đúc sẵn UTP dài 15m Vention - IBABN

  210.000 VNĐ
  Dây dẫn : Copper-Clad Alumium Tốc độ đường truyền : 1000Mbps Loại dây : Dẹt Băng thông : 250MHz Cấu tạo : Aluminum Foil + Metal Weave Chất liệu : PVC Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

  210.000 VNĐ

 • Cáp mạng Cat6 đúc sẵn UTP dài 30m Vention - IBBBT

  Cáp mạng Cat6 đúc sẵn UTP dài 30m Vention - IBBBT

  580.000 VNĐ
  Dây dẫn: Copper-Clad Aluminum Tốc độ đường truyền: 1000Mbps Băng thông: 250MHz Chất liệu: PVC Xem ngay Bảo hành: 12 Tháng

  580.000 VNĐ

 • Cáp mạng Cat6 nối dài SFTP 3m Vention (Black) - IBLBI

  Cáp mạng Cat6 nối dài SFTP 3m Vention (Black) - IBLBI

  190.000 VNĐ
  Dây dẫn : Oxygen-free Copper Tốc độ đường truyền : 1000Mbps Băng thông : 250 MHz Cấu tạo : Aluminum Foil + Braided Chất liệu vỏ : PVC Xem ngay Bảo hành: 12 Tháng

  190.000 VNĐ

 • Cáp mạng Cat6 đúc sẵn UTP dài 3m Vention - IBBBI

  Cáp mạng Cat6 đúc sẵn UTP dài 3m Vention - IBBBI

  85.000 VNĐ
  Dây dẫn : Oxygen-free Copper Tốc độ đường truyền : 1000Mbps Băng thông : 250MHz Cấu tạo : Aluminum Foil + Metal Weave Chất liệu : PVC Tiết diện: 32AWG Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

  85.000 VNĐ

 • Cáp mạng Cat8 đúc sẵn SSTP dài 3m Vention - IKCBI

  Cáp mạng Cat8 đúc sẵn SSTP dài 3m Vention - IKCBI

  235.000 VNĐ
  Dây dẫn : Oxygen-free Copper Tốc độ đường truyền : 40Gbps Băng thông : 2000MHz Cấu tạo : Aluminum Foil + Braided Chất liệu : PVC Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

  235.000 VNĐ

 • Cáp mạng Ampcom Cat8 1M đúc sẵn 2 đầu AYWW8010BK

  Cáp mạng Ampcom Cat8 1M đúc sẵn 2 đầu AYWW8010BK

  250.000 VNĐ NEW
  Dây dẫn : 22 AWG Chất liệu : PVC Băng thông: 2000Mhz Tốc độ đường truyền : 40Gbps Cấu tạo : Oxygen free Copper Xem ngay

  250.000 VNĐ

 • Cáp mạng Cat6 đúc sẵn UTP dài 1m (Black) Vention - IBEBF

  Cáp mạng Cat6 đúc sẵn UTP dài 1m (Black) Vention - IBEBF

  38.000 VNĐ
  Dây dẫn : Copper-Clad Alumium Tốc độ đường truyền : 1000Mbps Băng thông : 250MHz Cấu tạo : Aluminum Foil + Metal Weave Chất liệu : PVC Tiết diện: 26AWG Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

  38.000 VNĐ

 • Cáp mạng Cat8 đúc sẵn SSTP dài 1m Vention - IKABF

  Cáp mạng Cat8 đúc sẵn SSTP dài 1m Vention - IKABF

  135.000 VNĐ
  Dây dẫn : Oxygen-free Copper Tốc độ đường truyền : 40Gbps Băng thông : 2000MHz Cấu tạo : Aluminum Foil + Braided Chất liệu : PVC Xem ngay Bảo hành: 12 Tháng

  135.000 VNĐ

 • Cáp mạng Cat6 nối dài SFTP 5m Vention (Black) - IBLBJ

  Cáp mạng Cat6 nối dài SFTP 5m Vention (Black) - IBLBJ

  250.000 VNĐ
  Dây dẫn : Oxygen-free Copper Tốc độ đường truyền : 1000Mbps Băng thông : 250 MHz Cấu tạo : Aluminum Foil + Braided Chất liệu vỏ : PVC Xem ngay Bảo hành: 12 Tháng

  250.000 VNĐ

 • Cáp mạng Cat6 đúc sẵn UTP dài 5m Vention - IBBBJ

  Cáp mạng Cat6 đúc sẵn UTP dài 5m Vention - IBBBJ

  115.000 VNĐ NEW
  Dây dẫn : Oxygen-free Copper Tốc độ đường truyền : 1000Mbps Băng thông : 250MHz Cấu tạo : Aluminum Foil + Metal Weave Chất liệu : PVC Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

  115.000 VNĐ

 • Cáp mạng Cat7 đúc sẵn SSTP dài 1m Vention VPC7SSTP-B100

  Cáp mạng Cat7 đúc sẵn SSTP dài 1m Vention VPC7SSTP-B100

  99.000 VNĐ NEW
  Dây dẫn : Oxygen-free Copper Tốc độ đường truyền : 10Gbps Băng thông : 600MHz Cấu tạo : Aluminum Foil + Metal Weave Chất liệu : PVC Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

  99.000 VNĐ

 • Cáp mạng Ampcom Cat8 2M đúc sẵn 2 đầu AYWW8020BK

  Cáp mạng Ampcom Cat8 2M đúc sẵn 2 đầu AYWW8020BK

  350.000 VNĐ
  Dây dẫn : 22 AWG Chất liệu : PVC Băng thông: 2000Mhz Tốc độ đường truyền : 40Gbps Cấu tạo : Oxygen free Copper Xem ngay

  350.000 VNĐ

 • Cáp mạng Cat6 đúc sẵn UTP dài 1.5m (Black) Vention - IBEBG

  Cáp mạng Cat6 đúc sẵn UTP dài 1.5m (Black) Vention - IBEBG

  40.000 VNĐ
  Dây dẫn : Copper-Clad Alumium Tốc độ đường truyền : 1000Mbps Băng thông : 250MHz Cấu tạo : Aluminum Foil + Metal Weave Chất liệu : PVC Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

  40.000 VNĐ

 • Cáp mạng Cat6 đúc sẵn UTP dài 40m Vention - IBBBV

  Cáp mạng Cat6 đúc sẵn UTP dài 40m Vention - IBBBV

  680.000 VNĐ NEW
  Dây dẫn: Copper-Clad Aluminum Tốc độ đường truyền: 1000Mbps Băng thông: 250MHz Chất liệu: PVC Xem ngay Bảo hành: 12 Tháng

  680.000 VNĐ

1 2 3 4

Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Antec Việt Nam

Địa chỉ: D10 Ngõ 80 Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: (84.24) 35379962 - Fax: (84.24) 35379963 - Email: info@antec.vn
Giấy CN đăng ký kinh doanh số: 0104949219 - Mã số thuế: 0104949219 - Ngày cấp: 08 tháng 10 năm 2010, bổ sung lần 4 ngày 21/10/2017 - Nơi cấp: Sở kế hoạch và Đàu Tư Hà Nội
[Bản đồ đường đi]

Copyright ® 2002 – 2017 Antec Viet Nam Company . All Rights Reserved

Facebook chat - Hỗ trợ tư vấn