Danh mục
Mức giá
Thương hiệu
 • CÁP MẠNG CAT5E UTP ĐẦU ĐÚC DÀI 1.5M (BLUE) VENTION (VAP-A10-S150)

  CÁP MẠNG CAT5E UTP ĐẦU ĐÚC DÀI 1.5M (BLUE) VENTION (VAP-A10-S150)

  30.000 VNĐ
  Dây dẫn : Copper-Clad Aluminum Tốc độ đường truyền : 100Mbps Băng thông: 155MHz Cấu tạo: Aluminum Foil + Metal Weave Chất liệu: PVC Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

  30.000 VNĐ

 • CÁP MẠNG CAT5E UTP ĐẦU ĐÚC DÀI 2M (BLUE) VENTION (VAP-A10-S200)

  CÁP MẠNG CAT5E UTP ĐẦU ĐÚC DÀI 2M (BLUE) VENTION (VAP-A10-S200)

  40.000 VNĐ
  Dây dẫn : Copper-Clad Aluminum Tốc độ đường truyền : 100Mbps Băng thông: 155MHz Cấu tạo: Aluminum Foil + Metal Weave Chất liệu: PVC Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

  40.000 VNĐ

 • CÁP MẠNG CAT5E UTP ĐẦU ĐÚC DÀI 3M (BLUE) VENTION (VAP-A10-S300)

  CÁP MẠNG CAT5E UTP ĐẦU ĐÚC DÀI 3M (BLUE) VENTION (VAP-A10-S300)

  45.000 VNĐ
  Dây dẫn : Copper-Clad Aluminum Tốc độ đường truyền : 100Mbps Băng thông: 155MHz Cấu tạo: Aluminum Foil + Metal Weave Chất liệu: PVC Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

  45.000 VNĐ

 • CÁP MẠNG CAT5E UTP ĐẦU ĐÚC DÀI 5M (BLUE) VENTION (VAP-A10-S500)

  CÁP MẠNG CAT5E UTP ĐẦU ĐÚC DÀI 5M (BLUE) VENTION (VAP-A10-S500)

  65.000 VNĐ
  Dây dẫn : Copper-Clad Aluminum Tốc độ đường truyền : 100Mbps Băng thông: 155MHz Cấu tạo: Aluminum Foil + Metal Weave Chất liệu: PVC Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

  65.000 VNĐ

 • CÁP MẠNG CAT5E UTP ĐẦU ĐÚC DÀI 10M (BLUE) VENTION (VAP-A10-S1000)

  CÁP MẠNG CAT5E UTP ĐẦU ĐÚC DÀI 10M (BLUE) VENTION (VAP-A10-S1000)

  105.000 VNĐ
  Dây dẫn : Copper-Clad Aluminum Tốc độ đường truyền : 100Mbps Băng thông: 155MHz Cấu tạo: Aluminum Foil + Metal Weave Chất liệu: PVC Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

  105.000 VNĐ

 • CÁP MẠNG CAT5E UTP ĐẦU ĐÚC DÀI 15M (BLUE) VENTION (VAP-A10-S1500)

  CÁP MẠNG CAT5E UTP ĐẦU ĐÚC DÀI 15M (BLUE) VENTION (VAP-A10-S1500)

  140.000 VNĐ
  Dây dẫn : Copper-Clad Aluminum Tốc độ đường truyền : 100Mbps Băng thông: 155MHz Cấu tạo: Aluminum Foil + Metal Weave Chất liệu: PVC Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

  140.000 VNĐ

 • CÁP MẠNG CAT5E UTP ĐẦU ĐÚC DÀI 20M (BLUE) VENTION (VAP-A10-S2000)

  CÁP MẠNG CAT5E UTP ĐẦU ĐÚC DÀI 20M (BLUE) VENTION (VAP-A10-S2000)

  235.000 VNĐ
  Dây dẫn : Copper-Clad Aluminum Tốc độ đường truyền : 100Mbps Băng thông: 155MHz Cấu tạo: Aluminum Foil + Metal Weave Chất liệu: PVC Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

  235.000 VNĐ

 • CÁP MẠNG CAT5E UTP ĐẦU ĐÚC DÀI 25M (BLUE) VENTION (VAP-A10-S2500)

  CÁP MẠNG CAT5E UTP ĐẦU ĐÚC DÀI 25M (BLUE) VENTION (VAP-A10-S2500)

  260.000 VNĐ
  Dây dẫn : Copper-Clad Aluminum Tốc độ đường truyền : 100Mbps Băng thông: 155MHz Cấu tạo: Aluminum Foil + Metal Weave Chất liệu: PVC Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

  260.000 VNĐ

 • CÁP MẠNG CAT5E UTP ĐẦU ĐÚC DÀI 30M (BLUE) VENTION (VAP-A10-S3000)

  CÁP MẠNG CAT5E UTP ĐẦU ĐÚC DÀI 30M (BLUE) VENTION (VAP-A10-S3000)

  290.000 VNĐ
  Dây dẫn : Copper-Clad Aluminum Tốc độ đường truyền : 100Mbps Băng thông: 155MHz Cấu tạo: Aluminum Foil + Metal Weave Chất liệu: PVC Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

  290.000 VNĐ

 • CÁP MẠNG CAT6 UTP ĐẦU ĐÚC DÀI 1.5M VENTION (IBBBG)

  CÁP MẠNG CAT6 UTP ĐẦU ĐÚC DÀI 1.5M VENTION (IBBBG)

  60.000 VNĐ
  Dây dẫn : Oxygen-free Copper Tốc độ đường truyền : 1000Mbps Băng thông : 250MHz Cấu tạo : Aluminum Foil + Metal Weave Chất liệu : PVC Tiết diện: 32AWG Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

  60.000 VNĐ

 • CÁP MẠNG CAT6 UTP ĐẦU ĐÚC DÀI 3M VENTION (IBBBI)

  CÁP MẠNG CAT6 UTP ĐẦU ĐÚC DÀI 3M VENTION (IBBBI)

  85.000 VNĐ
  Dây dẫn : Oxygen-free Copper Tốc độ đường truyền : 1000Mbps Băng thông : 250MHz Cấu tạo : Aluminum Foil + Metal Weave Chất liệu : PVC Tiết diện: 32AWG Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

  85.000 VNĐ

 • CÁP MẠNG CAT6 UTP ĐẦU ĐÚC DÀI 5M VENTION (IBBBJ)

  CÁP MẠNG CAT6 UTP ĐẦU ĐÚC DÀI 5M VENTION (IBBBJ)

  115.000 VNĐ NEW
  Dây dẫn : Oxygen-free Copper Tốc độ đường truyền : 1000Mbps Băng thông : 250MHz Cấu tạo : Aluminum Foil + Metal Weave Chất liệu : PVC Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

  115.000 VNĐ

 • CÁP MẠNG CAT7 ĐẦU ĐÚC SFTP DÀI 5M VENTION (VPC7SSTP-B500)

  CÁP MẠNG CAT7 ĐẦU ĐÚC SFTP DÀI 5M VENTION (VPC7SSTP-B500)

  210.000 VNĐ
  Dây dẫn : Oxygen-free Copper Tốc độ đường truyền : 10Gbps Băng thông : 600MHz Cấu tạo : Aluminum Foil + Metal Weave Chất liệu : PVC Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

  210.000 VNĐ

 • CÁP MẠNG CAT7 ĐẦU ĐÚC SFTP DÀI 10M VENTION (VPC7SSTP-B1000)

  CÁP MẠNG CAT7 ĐẦU ĐÚC SFTP DÀI 10M VENTION (VPC7SSTP-B1000)

  335.000 VNĐ
  Dây dẫn : Oxygen-free Copper Tốc độ đường truyền : 10Gbps Băng thông : 600MHz Cấu tạo : Aluminum Foil + Metal Weave Chất liệu : PVC Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

  335.000 VNĐ

 • CÁP MẠNG CAT6 UTP ĐẦU ĐÚC DÀI 1M VENTION IBABF (DẸT)

  CÁP MẠNG CAT6 UTP ĐẦU ĐÚC DÀI 1M VENTION IBABF (DẸT)

  35.000 VNĐ
  Dây dẫn : Copper-Clad Alumium Tốc độ đường truyền : 1000Mbps Loại dây : Dẹt Băng thông : 250MHz Cấu tạo : Aluminum Foil + Metal Weave Chất liệu : PVC Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

  35.000 VNĐ

 • CÁP MẠNG CAT6 UTP ĐẦU ĐÚC DÀI 2M VENTION (IBBBH)

  CÁP MẠNG CAT6 UTP ĐẦU ĐÚC DÀI 2M VENTION (IBBBH)

  65.000 VNĐ
  Dây dẫn : Oxygen-free Copper Tốc độ đường truyền : 1000Mbps Băng thông : 250MHz Cấu tạo : Aluminum Foil + Metal Weave Chất liệu : PVC Tiết diện: 32AWG Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

  65.000 VNĐ

 • CÁP MẠNG CAT6 UTP ĐẦU ĐÚC DÀI 10M VENTION (IBBBL)

  CÁP MẠNG CAT6 UTP ĐẦU ĐÚC DÀI 10M VENTION (IBBBL)

  220.000 VNĐ
  Dây dẫn : Oxygen-free Copper Tốc độ đường truyền : 1000Mbps Băng thông : 250MHz Cấu tạo : Aluminum Foil + Metal Weave Chất liệu : PVC Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

  220.000 VNĐ

 • Cáp mạng Ampcom Cat6a Flat 2M đúc sẵn 2 đầu AMCAT6ABK0820

  Cáp mạng Ampcom Cat6a Flat 2M đúc sẵn 2 đầu AMCAT6ABK0820

  117.000 VNĐ
  Tốc độ đường truyền : 10Gbps Dây dẫn : 30AWG Băng thông : 500Mhz Cấu tạo : Oxygen free Copper Chất liệu : PVC + Vỏ ngoài bện dây dù Xem ngay

  117.000 VNĐ

 • CÁP MẠNG CAT6 UTP ĐẦU ĐÚC DÀI 15M VENTION (IBBBN)

  CÁP MẠNG CAT6 UTP ĐẦU ĐÚC DÀI 15M VENTION (IBBBN)

  300.000 VNĐ
  Dây dẫn: Copper-Clad Aluminum Tốc độ đường truyền: 1000Mbps Băng thông: 250MHz Chất liệu: PVC Xem ngay Bảo hành: 12 Tháng

  300.000 VNĐ

 • Cáp mạng Ampcom Cat6a Flat 1M đúc sẵn 2 đầu AMCAT6ABK0810

  Cáp mạng Ampcom Cat6a Flat 1M đúc sẵn 2 đầu AMCAT6ABK0810

  105.000 VNĐ
  Tốc độ đường truyền : 10Gbps Dây dẫn : 30AWG Băng thông : 500Mhz Cấu tạo : Oxygen free Copper Chất liệu : PVC + Vỏ ngoài bện dây dù Xem ngay

  105.000 VNĐ

 • CÁP MẠNG CAT8 ĐẦU ĐÚC SFTP DÀI 5M VENTION (IKABJ)

  CÁP MẠNG CAT8 ĐẦU ĐÚC SFTP DÀI 5M VENTION (IKABJ)

  260.000 VNĐ
  Dây dẫn : Oxygen-free Copper Tốc độ đường truyền : 40Gbps Băng thông : 2000MHz Cấu tạo : Aluminum Foil + Braided Chất liệu : PVC Xem ngay Bảo hành: 12 Tháng

  260.000 VNĐ

 • CÁP MẠNG CAT8 DẸT ĐẦU ĐÚC FTP DÀI 5M VENTION (IKCBJ)

  CÁP MẠNG CAT8 DẸT ĐẦU ĐÚC FTP DÀI 5M VENTION (IKCBJ)

  325.000 VNĐ
  Dây dẫn : Oxygen-free Copper Tốc độ đường truyền : 40Gbps Băng thông : 2000MHz Cấu tạo : Aluminum Foil + Braided Chất liệu : PVC Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

  325.000 VNĐ

 • CÁP MẠNG CAT8 DẸT ĐẦU ĐÚC FTP DÀI 1.5M VENTION (IKCBG)

  CÁP MẠNG CAT8 DẸT ĐẦU ĐÚC FTP DÀI 1.5M VENTION (IKCBG)

  155.000 VNĐ
  Dây dẫn : Oxygen-free Copper Tốc độ đường truyền : 40Gbps Băng thông : 2000MHz Cấu tạo : Aluminum Foil + Braided Chất liệu : PVC Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

  155.000 VNĐ

 • CÁP MẠNG CAT8 ĐẦU ĐÚC SFTP DÀI 3M VENTION (IKABI)

  CÁP MẠNG CAT8 ĐẦU ĐÚC SFTP DÀI 3M VENTION (IKABI)

  180.000 VNĐ
  Dây dẫn : Oxygen-free Copper Tốc độ đường truyền : 40Gbps Băng thông : 2000MHz Cấu tạo : Aluminum Foil + Braided Chất liệu : PVC Xem ngay Bảo hành: 12 Tháng

  180.000 VNĐ

 • CÁP MẠNG CAT8 ĐẦU ĐÚC SFTP DÀI 2M VENTION (IKABH)

  CÁP MẠNG CAT8 ĐẦU ĐÚC SFTP DÀI 2M VENTION (IKABH)

  160.000 VNĐ NEW
  Dây dẫn : Oxygen-free Copper Tốc độ đường truyền : 40Gbps Băng thông : 2000MHz Cấu tạo : Aluminum Foil + Braided Chất liệu : PVC Xem ngay Bảo hành: 12 Tháng

  160.000 VNĐ

 • CÁP MẠNG CAT8 ĐẦU ĐÚC SFTP DÀI 1.5M VENTION (IKABG)

  CÁP MẠNG CAT8 ĐẦU ĐÚC SFTP DÀI 1.5M VENTION (IKABG)

  140.000 VNĐ
  Dây dẫn : Oxygen-free Copper Tốc độ đường truyền : 40Gbps Băng thông : 2000MHz Cấu tạo : Aluminum Foil + Braided Chất liệu : PVC Xem ngay Bảo hành: 12 Tháng

  140.000 VNĐ

 • CÁP MẠNG CAT7 ĐẦU ĐÚC SFTP DÀI 2M VENTION (VPC7SSTP-B200)

  CÁP MẠNG CAT7 ĐẦU ĐÚC SFTP DÀI 2M VENTION (VPC7SSTP-B200)

  130.000 VNĐ
  Dây dẫn : Oxygen-free Copper Tốc độ đường truyền : 10Gbps Băng thông : 600MHz Cấu tạo : Aluminum Foil + Metal Weave Chất liệu : PVC Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

  130.000 VNĐ

 • CÁP MẠNG CAT7 ĐẦU ĐÚC SFTP DÀI 3M VENTION (VPC7SSTP-B300)

  CÁP MẠNG CAT7 ĐẦU ĐÚC SFTP DÀI 3M VENTION (VPC7SSTP-B300)

  155.000 VNĐ
  Dây dẫn : Oxygen-free Copper Tốc độ đường truyền : 10Gbps Băng thông : 600MHz Cấu tạo : Aluminum Foil + Metal Weave Chất liệu : PVC Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

  155.000 VNĐ

 • CÁP MẠNG CAT7 ĐẦU ĐÚC SFTP DÀI 15M VENTION (VPC7SSTP-B1500)

  CÁP MẠNG CAT7 ĐẦU ĐÚC SFTP DÀI 15M VENTION (VPC7SSTP-B1500)

  450.000 VNĐ
  Dây dẫn : Oxygen-free Copper Tốc độ đường truyền : 10Gbps Băng thông : 600MHz Cấu tạo : Aluminum Foil + Metal Weave Chất liệu : PVC Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

  450.000 VNĐ

 • CÁP MẠNG CAT8 DẸT ĐẦU ĐÚC FTP DÀI 1M VENTION (IKCBF)

  CÁP MẠNG CAT8 DẸT ĐẦU ĐÚC FTP DÀI 1M VENTION (IKCBF)

  130.000 VNĐ
  Dây dẫn : Oxygen-free Copper Tốc độ đường truyền : 40Gbps Băng thông : 2000MHz Cấu tạo : Aluminum Foil + Braided Chất liệu : PVC Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

  130.000 VNĐ

1 2 3 4 5

Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Antec Việt Nam

Địa chỉ: 43 Ngõ 80 Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: (84.24) 35379962 - Fax: (84.24) 35379963 - Email: info@antec.vn
Giấy CN đăng ký kinh doanh số: 0104949219 - Mã số thuế: 0104949219 - Ngày cấp: 08 tháng 10 năm 2010, bổ sung lần 4 ngày 21/10/2017 - Nơi cấp: Sở kế hoạch và Đàu Tư Hà Nội
[Bản đồ đường đi]

Copyright ® 2002 – 2017 Antec Viet Nam Company . All Rights Reserved

Facebook chat - Hỗ trợ tư vấn