• CÁP HDMI NỐI DÀI 1.5M VENTION (VAA-B06-B150) HỖ TRỢ 2K/4K@30Hz

  CÁP HDMI NỐI DÀI 1.5M VENTION (VAA-B06-B150) HỖ TRỢ 2K/4K@30Hz

  105.000 VNĐ
  Chuẩn HDMI 1.4 hỗ trợ 2K,4K@30Hz Chất liệu: PVC Tốc độ truyền dữ liệu : 10.2 Gbps Dây dẫn: Copper-clad Steel Màu : Đen Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

  105.000 VNĐ

 • CÁP HDMI NỐI DÀI 3M VENTION (VAA-B06-B300) HỖ TRỢ 2K/4K@30Hz

  CÁP HDMI NỐI DÀI 3M VENTION (VAA-B06-B300) HỖ TRỢ 2K/4K@30Hz

  135.000 VNĐ
  Chuẩn HDMI 1.4 hỗ trợ 2K,4K@30Hz Chất liệu: PVC Tốc độ truyền dữ liệu : 10.2 Gbps Dây dẫn: Copper-clad Steel Màu : Đen Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

  135.000 VNĐ

 • CÁP HDMI NỐI DÀI 5M VENTION (VAA-B06-B500) HỖ TRỢ 2K/4K@30Hz

  CÁP HDMI NỐI DÀI 5M VENTION (VAA-B06-B500) HỖ TRỢ 2K/4K@30Hz

  170.000 VNĐ
  Chuẩn HDMI 1.4 hỗ trợ 2K,4K@30Hz Chất liệu: PVC Tốc độ truyền dữ liệu : 10.2 Gbps Dây dẫn: Copper-clad Steel Màu : Đen Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

  170.000 VNĐ

 • CÁP HDMI 1.5M VENTION (VAA-B04-B150) HỖ TRỢ 2K,4K@30Hz

  CÁP HDMI 1.5M VENTION (VAA-B04-B150) HỖ TRỢ 2K,4K@30Hz

  90.000 VNĐ
  Chuẩn HDMI 1.4 hỗ trợ 2K,4K@30Hz Dây dẫn: Tinned copper Tốc độ truyền dữ liệu : 10.2 Gbps Chất liệu: PVC Màu : Đen Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

  90.000 VNĐ

 • CÁP HDMI ĐẦU BẺ GÓC 90 ĐỘ DÀI 3M VENTION (H330HDA-B300) HỖ TRỢ 2K/4K@30Hz

  CÁP HDMI ĐẦU BẺ GÓC 90 ĐỘ DÀI 3M VENTION (H330HDA-B300) HỖ TRỢ 2K/4K@30Hz

  85.000 VNĐ 50%
  OFF
  169.000 VNĐ
  Chuẩn HDMI 1.4 1 đầu vuông góc 90 độ Kiểu dáng : Cáp tròn Tốc độ truyền dữ liệu : 10.2 Gbps Màu : Xanh Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

  85.000 VNĐ 169.000 VNĐ

 • CÁP HDMI 2M VENTION (VAA-B04-B200) HỖ TRỢ 2K,4K@30Hz

  CÁP HDMI 2M VENTION (VAA-B04-B200) HỖ TRỢ 2K,4K@30Hz

  100.000 VNĐ
  Chuẩn HDMI 1.4 hỗ trợ 2K,4K@30Hz Dây dẫn: Tinned copper Tốc độ truyền dữ liệu : 10.2 Gbps Chất liệu: PVC Màu : Đen Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

  100.000 VNĐ

 • CÁP HDMI 3M VENTION (VAA-B04-B300) HỖ TRỢ 2K,4K@30Hz

  CÁP HDMI 3M VENTION (VAA-B04-B300) HỖ TRỢ 2K,4K@30Hz

  130.000 VNĐ
  Chuẩn HDMI 1.4 hỗ trợ 2K,4K@30Hz Dây dẫn: Tinned copper Tốc độ truyền dữ liệu : 10.2 Gbps Chất liệu: PVC Màu : Đen Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

  130.000 VNĐ

 • CÁP HDMI 5M VENTION (VAA-B04-B500) HỖ TRỢ 2K,4K@30Hz

  CÁP HDMI 5M VENTION (VAA-B04-B500) HỖ TRỢ 2K,4K@30Hz

  160.000 VNĐ
  Chuẩn HDMI 1.4 hỗ trợ 2K,4K@30Hz Dây dẫn : Tinned copper Tốc độ truyền dữ liệu : 10.2 Gbps Chất liệu : PVC Màu : Đen Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

  160.000 VNĐ

 • CÁP HDMI 10M VENTION (VAA-B04-B1000) HỖ TRỢ 2K,4K@30Hz

  CÁP HDMI 10M VENTION (VAA-B04-B1000) HỖ TRỢ 2K,4K@30Hz

  320.000 VNĐ
  Chuẩn HDMI 1.4 hỗ trợ 2K,4K@30Hz Dây dẫn : Tinned copper Tốc độ truyền dữ liệu : 10.2 Gbps Chất liệu : PVC Màu : Đen Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

  320.000 VNĐ

 • CÁP HDMI DẸT 1.5M VENTION (VAA-B02-L150) HỖ TRỢ 2K,4K @30Hz

  CÁP HDMI DẸT 1.5M VENTION (VAA-B02-L150) HỖ TRỢ 2K,4K @30Hz

  100.000 VNĐ
  Chuẩn HDMI 1.4 hỗ trợ 2K,4K@30Hz Dây dẫn: Copper-clad Steel Tốc độ truyền dữ liệu : 10.2Gbps Chất liệu: PVC,30AWG Màu : Black+Blue Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

  100.000 VNĐ

 • CÁP HDMI DẸT 2M VENTION (VAA-B02-L200) HỖ TRỢ 2K,4K @30Hz

  CÁP HDMI DẸT 2M VENTION (VAA-B02-L200) HỖ TRỢ 2K,4K @30Hz

  110.000 VNĐ
  Chuẩn HDMI 1.4 hỗ trợ 2K,4K@30Hz Dây dẫn: Copper-clad Steel Tốc độ truyền dữ liệu : 10.2Gbps Chất liệu: PVC,30AWG Màu : Black+Blue Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

  110.000 VNĐ

 • CÁP HDMI DẸT 3M VENTION (VAA-B02-L300) HỖ TRỢ 2K,4K @30Hz

  CÁP HDMI DẸT 3M VENTION (VAA-B02-L300) HỖ TRỢ 2K,4K @30Hz

  140.000 VNĐ
  Chuẩn HDMI 1.4 hỗ trợ 2K,4K@30Hz Dây dẫn: Copper-clad Steel Tốc độ truyền dữ liệu : 10.2Gbps Chất liệu: PVC,30AWG Màu : Black+Blue Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

  140.000 VNĐ

 • CÁP HDMI DẸT 5M VENTION (VAA-B02-L500) HỖ TRỢ 2K,4K @30Hz

  CÁP HDMI DẸT 5M VENTION (VAA-B02-L500) HỖ TRỢ 2K,4K @30Hz

  180.000 VNĐ
  Chuẩn HDMI 1.4 hỗ trợ 2K,4K@30Hz Dây dẫn: Copper-clad Steel Tốc độ truyền dữ liệu : 10.2Gbps Chất liệu: PVC,30AWG Màu : Black+Blue Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

  180.000 VNĐ

 • CÁP HDMI DẸT 10M VENTION (VAA-B02-L1000) HỖ TRỢ 2K,4K @30Hz

  CÁP HDMI DẸT 10M VENTION (VAA-B02-L1000) HỖ TRỢ 2K,4K @30Hz

  330.000 VNĐ
  Chuẩn HDMI 1.4 hỗ trợ 2K,4K@30Hz Dây dẫn: Copper-clad Steel Tốc độ truyền dữ liệu : 10.2Gbps Chất liệu: PVC,30AWG Màu : Black+Blue Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

  330.000 VNĐ

 • BỘ CHIA HDMI 1 RA 2 VENTION (ACBG0) HỖ TRỢ 2K,4K@30Hz

  BỘ CHIA HDMI 1 RA 2 VENTION (ACBG0) HỖ TRỢ 2K,4K@30Hz

  650.000 VNĐ
  Đầu vào: HDMI x1 Đầu ra: HDMI x2 Hỗ trợ độ phân giải 4K@30Hz, Full HD 1080p@60Hz, 3D Nguồn : DC 5V, công suất tiêu thụ đối đa 500mA(kèm dây Micro USB) Chất liệu : Aluminum Alloy+ABS Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

  650.000 VNĐ

 • BỘ CHIA HDMI 1 RA 8 VENTION (VAA-S08) HỖ TRỢ 2K

  BỘ CHIA HDMI 1 RA 8 VENTION (VAA-S08) HỖ TRỢ 2K

  1.100.000 VNĐ
  Đầu vào: HDMI x1 Đầu ra: HDMI x8 Hỗ trợ độ phân giải 4K@30Hz, Full HD 1080p@60Hz, 3D Nguồn : DC 5V Chất liệu : Aluminum Alloy+ABS Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

  1.100.000 VNĐ

 • BỘ GỘP HDMI 3 VÀO 1 RA (kèm điều khiển) VENTION (VAA-S17-L) HỖ TRỢ 2K/4K

  BỘ GỘP HDMI 3 VÀO 1 RA (kèm điều khiển) VENTION (VAA-S17-L) HỖ TRỢ 2K/4K

  440.000 VNĐ
  Đầu vào: HDMI x3 Đầu ra: HDMI x1 Hỗ trợ độ phân giải 4K@30Hz, Full HD 1080p@60Hz, 3D Nguồn : DC 5V, công suất tiêu thụ đối đa 500mA(kèm dây Micro USB) Chất liệu : ABS Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

  440.000 VNĐ

 • BỘ GỘP HDMI 5 VÀO 1 RA (kèm điều khiển) VENTION (ACDG0) HỖ TRỢ 2K/4K

  BỘ GỘP HDMI 5 VÀO 1 RA (kèm điều khiển) VENTION (ACDG0) HỖ TRỢ 2K/4K

  690.000 VNĐ
  Đầu vào: HDMI x 5 Đầu ra: HDMI x1 Hỗ trợ độ phân giải 4K@30Hz, Full HD 1080p@60Hz, 3D Nguồn : DC 5V Chất liệu : Aluminum Alloy+ABS Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

  690.000 VNĐ

 • CÁP HDMI 2.0 DÀI 1.5M VENTION (VAA-M02-B150) HỖ TRỢ 2K,4K@60Hz

  CÁP HDMI 2.0 DÀI 1.5M VENTION (VAA-M02-B150) HỖ TRỢ 2K,4K@60Hz

  120.000 VNĐ
  Chuẩn HDMI 2.0 hỗ trợ 4k@60Hz. Dây dẫn : Đồng không oxy Chất liệu : PVC Tốc độ truyền dữ liệu : 18 Gbps Màu : Đen Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

  120.000 VNĐ

 • CÁP HDMI 2.0 DÀI 2M VENTION (VAA-M02-B200) HỖ TRỢ 2K,4K@60Hz

  CÁP HDMI 2.0 DÀI 2M VENTION (VAA-M02-B200) HỖ TRỢ 2K,4K@60Hz

  135.000 VNĐ
  Chuẩn HDMI hỗ trợ 4k@60Hz Dây dẫn : Đồng không Oxy Chất liệu : PVC Tốc độ truyền dữ liệu : 18 Gbps Màu : Đen Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

  135.000 VNĐ

 • CÁP HDMI 2.0 DÀI 3M VENTION (VAA-M02-B300) HỖ TRỢ 2K,4K@60Hz

  CÁP HDMI 2.0 DÀI 3M VENTION (VAA-M02-B300) HỖ TRỢ 2K,4K@60Hz

  165.000 VNĐ
  Chuẩn HDMI hỗ trợ 4k@60Hz Dây dẫn : Đồng không oxy Chất liệu : PVC Tốc độ truyền dữ liệu : 18 Gbps Màu : Đen Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

  165.000 VNĐ

 • CÁP HDMI 2.0 DÀI 5M VENTION (VAA-M02-B500) HỖ TRỢ 2K,4K@60Hz

  CÁP HDMI 2.0 DÀI 5M VENTION (VAA-M02-B500) HỖ TRỢ 2K,4K@60Hz

  230.000 VNĐ
  Chuẩn HDMI hỗ trợ 4k@60Hz Dây dẫn : Đồng không oxy Chất liệu : PVC Tốc độ truyền dữ liệu : 18 Gbps Màu : Đen Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

  230.000 VNĐ

 • CÁP HDMI 10M VENTION (VAA-M02-B1000) HỖ TRỢ 2K,4K@30Hz

  CÁP HDMI 10M VENTION (VAA-M02-B1000) HỖ TRỢ 2K,4K@30Hz

  410.000 VNĐ
  Chuẩn HDMI 1.4 hỗ trợ 4k-30Hz Dây dẫn : Đồng không oxy Chất liệu : PVC Tốc độ truyền dữ liệu : 10.2 Gbps Màu : Đen Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

  410.000 VNĐ

 • CÁP HDMI 2.0 BỌC LƯỚI DÀI 1.5M VENTION (VAA-B05-B150) HỖ TRỢ 4K@60Hz

  CÁP HDMI 2.0 BỌC LƯỚI DÀI 1.5M VENTION (VAA-B05-B150) HỖ TRỢ 4K@60Hz

  195.000 VNĐ
  Chuẩn HDMI 2.0 hỗ trợ 4K@ 60Hz Dây dẫn : Copper+Silver-plated Copper Tốc độ truyền dữ liệu : 18Gbps Chất liệu : Zinc Alloy+PVC+Nylon Braided Màu : Black Metal Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

  195.000 VNĐ

 • CÁP HDMI 2.0 BỌC LƯỚI DÀI 3M VENTION (VAA-B05-B300) HỖ TRỢ 4K@60Hz

  CÁP HDMI 2.0 BỌC LƯỚI DÀI 3M VENTION (VAA-B05-B300) HỖ TRỢ 4K@60Hz

  250.000 VNĐ
  Chuẩn HDMI 2.0 hỗ trợ 4K@ 60Hz Dây dẫn : Copper+Silver-plated Copper Tốc độ truyền dữ liệu : 18Gbps Chất liệu : Zinc Alloy+PVC+Nylon Braided Màu : Black Metal Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

  250.000 VNĐ

 • CÁP HDMI ĐẦU BẺ GÓC 90 ĐỘ DÀI 5M VENTION (H330HDA-B500) HỖ TRỢ 2K/4K@30Hz

  CÁP HDMI ĐẦU BẺ GÓC 90 ĐỘ DÀI 5M VENTION (H330HDA-B500) HỖ TRỢ 2K/4K@30Hz

  110.000 VNĐ 48%
  OFF
  209.000 VNĐ
  Chuẩn HDMI 1.4 Vention 1 đầu vuông góc 90 độ Kiểu dáng : Cáp tròn Tốc độ truyền dữ liệu : 10.2 Gbps Màu : Xanh Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

  110.000 VNĐ 209.000 VNĐ

 • CÁP CHUYỂN ĐỔI TỪ HDMI SANG VGA +AUDIO VENTION (ACHBB )

  CÁP CHUYỂN ĐỔI TỪ HDMI SANG VGA +AUDIO VENTION (ACHBB )

  290.000 VNĐ
  Chuyển đổi HDMI to VGA Hỗ trợ độ phân giải 1080p Dài : 15cm Chất liệu: ABS Màu : Đen/Trắng Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

  290.000 VNĐ

 • CÁP CHUYỂN ĐỔI TỪ MINI HDMI SANG VGA (có Audio+micro usb) VENTION (AGABB)

  CÁP CHUYỂN ĐỔI TỪ MINI HDMI SANG VGA (có Audio+micro usb) VENTION (AGABB)

  325.000 VNĐ
  Đầu vào: Mini HDMI Đầu ra: VGA Chất liệu: ABS Hỗ trợ : Độ phân giải 1920x1080, tương thích Windows 10/XP/Vista/7/8, Mac 10.6-10.8/ Linux kernel 2.6 and later. Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

  325.000 VNĐ

 • CÁP CHUYỂN ĐỔI MICRO HDMI SANG VGA (có Audio +micro usb) VENTION (AGBBB)

  CÁP CHUYỂN ĐỔI MICRO HDMI SANG VGA (có Audio +micro usb) VENTION (AGBBB)

  325.000 VNĐ
  Đầu vào: Micro HDMI Đầu ra: VGA Chất liệu: ABS Hỗ trợ : Độ phân giải 1920x1080, tương thích Windows 10/XP/Vista/7/8, Mac 10.6-10.8/ Linux kernel 2.6 and later. Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

  325.000 VNĐ

 • CÁP CHUYỂN ĐỔI TỪ HDMI SANG DVI (DÙNG ĐẢO CHIỀU) DÀI 1.5M VENTION (ABFBG)

  CÁP CHUYỂN ĐỔI TỪ HDMI SANG DVI (DÙNG ĐẢO CHIỀU) DÀI 1.5M VENTION (ABFBG)

  130.000 VNĐ
  Chuyển đổi HDMI to DVI Độ phân giải : 1920x1080@60Hz Chất liệu: PVC Cấu tạo jack cắm: Aluminum Foil + Braided Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

  130.000 VNĐ

1 2 3 4

Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Antec Việt Nam

Địa chỉ: 43 Ngõ 80 Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: (84.24) 35379962 - Fax: (84.24) 35379963 - Email: info@antec.vn
Giấy CN đăng ký kinh doanh số: 0104949219 - Mã số thuế: 0104949219 - Ngày cấp: 08 tháng 10 năm 2010, bổ sung lần 4 ngày 21/10/2017 - Nơi cấp: Sở kế hoạch và Đàu Tư Hà Nội
[Bản đồ đường đi]

Copyright ® 2002 – 2017 Antec Viet Nam Company . All Rights Reserved

Facebook chat - Hỗ trợ tư vấn