Danh mục
Mức giá
Thương hiệu
 • Cáp mạng CAT5E UTP đầu đúc dài 1,5m Vention Model:VAP-A10-S150

  Cáp mạng CAT5E UTP đầu đúc dài 1,5m Vention Model:VAP-A10-S150

  30.000 VNĐ
  Dây dẫn : Copper-Clad Aluminum Tốc độ đường truyền : 100Mbps Băng thông: 155MHz Cấu tạo: Aluminum Foil + Metal Weave Chất liệu: PVC Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

  30.000 VNĐ

 • Cáp mạng CAT5E UTP đầu đúc dài 2m Vention Model:VAP-A10-S200

  Cáp mạng CAT5E UTP đầu đúc dài 2m Vention Model:VAP-A10-S200

  40.000 VNĐ
  Dây dẫn : Copper-Clad Aluminum Tốc độ đường truyền : 100Mbps Băng thông: 155MHz Cấu tạo: Aluminum Foil + Metal Weave Chất liệu: PVC Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

  40.000 VNĐ

 • Cáp mạng CAT5E UTP đầu đúc dài 3m Vention Model:VAP-A10-S300

  Cáp mạng CAT5E UTP đầu đúc dài 3m Vention Model:VAP-A10-S300

  45.000 VNĐ
  Dây dẫn : Copper-Clad Aluminum Tốc độ đường truyền : 100Mbps Băng thông: 155MHz Cấu tạo: Aluminum Foil + Metal Weave Chất liệu: PVC Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

  45.000 VNĐ

 • Cáp mạng CAT5E UTP đầu đúc dài 5m Vention Model:VAP-A10-S500

  Cáp mạng CAT5E UTP đầu đúc dài 5m Vention Model:VAP-A10-S500

  65.000 VNĐ
  Dây dẫn : Copper-Clad Aluminum Tốc độ đường truyền : 100Mbps Băng thông: 155MHz Cấu tạo: Aluminum Foil + Metal Weave Chất liệu: PVC Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

  65.000 VNĐ

 • Cáp mạng CAT5E UTP đầu đúc dài 10m Vention Model:VAP-A10-S1000

  Cáp mạng CAT5E UTP đầu đúc dài 10m Vention Model:VAP-A10-S1000

  105.000 VNĐ
  Dây dẫn : Copper-Clad Aluminum Tốc độ đường truyền : 100Mbps Băng thông: 155MHz Cấu tạo: Aluminum Foil + Metal Weave Chất liệu: PVC Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

  105.000 VNĐ

 • Cáp mạng CAT5E UTP đầu đúc dài 15m Vention Model: VAP-A10-S1500

  Cáp mạng CAT5E UTP đầu đúc dài 15m Vention Model: VAP-A10-S1500

  140.000 VNĐ
  Dây dẫn : Copper-Clad Aluminum Tốc độ đường truyền : 100Mbps Băng thông: 155MHz Cấu tạo: Aluminum Foil + Metal Weave Chất liệu: PVC Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

  140.000 VNĐ

 • Cáp mạng CAT5E UTP đầu đúc dài 20m Vention Model:VAP-A10-S2000

  Cáp mạng CAT5E UTP đầu đúc dài 20m Vention Model:VAP-A10-S2000

  235.000 VNĐ
  Dây dẫn : Copper-Clad Aluminum Tốc độ đường truyền : 100Mbps Băng thông: 155MHz Cấu tạo: Aluminum Foil + Metal Weave Chất liệu: PVC Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

  235.000 VNĐ

 • Cáp mạng CAT5E UTP đầu đúc dài 25m Vention Model:VAP-A10-S2500

  Cáp mạng CAT5E UTP đầu đúc dài 25m Vention Model:VAP-A10-S2500

  260.000 VNĐ
  Dây dẫn : Copper-Clad Aluminum Tốc độ đường truyền : 100Mbps Băng thông: 155MHz Cấu tạo: Aluminum Foil + Metal Weave Chất liệu: PVC Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

  260.000 VNĐ

 • Cáp mạng CAT5E UTP đầu đúc dài 30m Vention Model:VAP-A10-S3000

  Cáp mạng CAT5E UTP đầu đúc dài 30m Vention Model:VAP-A10-S3000

  290.000 VNĐ
  Dây dẫn : Copper-Clad Aluminum Tốc độ đường truyền : 100Mbps Băng thông: 155MHz Cấu tạo: Aluminum Foil + Metal Weave Chất liệu: PVC Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

  290.000 VNĐ

 • Cáp mạng CAT6 UTP đầu đúc dài 1,5m Vention Model:IBBBG

  Cáp mạng CAT6 UTP đầu đúc dài 1,5m Vention Model:IBBBG

  60.000 VNĐ
  Dây dẫn : Oxygen-free Copper Tốc độ đường truyền : 1000Mbps Băng thông : 250MHz Cấu tạo : Aluminum Foil + Metal Weave Chất liệu : PVC Tiết diện: 32AWG Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

  60.000 VNĐ

 • Cáp mạng CAT7 SFTP đầu đúc dài 5M Vention Model:VPC7SSTP-B500

  Cáp mạng CAT7 SFTP đầu đúc dài 5M Vention Model:VPC7SSTP-B500

  210.000 VNĐ
  Dây dẫn : Oxygen-free Copper Tốc độ đường truyền : 10Gbps Băng thông : 600MHz Cấu tạo : Aluminum Foil + Metal Weave Chất liệu : PVC Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

  210.000 VNĐ

 • Cáp mạng CAT7 SFTP đầu đúc dài 10M Vention Model:VPC7SSTP-B1000

  Cáp mạng CAT7 SFTP đầu đúc dài 10M Vention Model:VPC7SSTP-B1000

  335.000 VNĐ
  Dây dẫn : Oxygen-free Copper Tốc độ đường truyền : 10Gbps Băng thông : 600MHz Cấu tạo : Aluminum Foil + Metal Weave Chất liệu : PVC Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

  335.000 VNĐ

 • Cáp mạng CAT6 UTP đầu đúc dài 1M Vention Model:IBABF (dẹt)

  Cáp mạng CAT6 UTP đầu đúc dài 1M Vention Model:IBABF (dẹt)

  40.000 VNĐ
  Dây dẫn : Copper-Clad Alumium Tốc độ đường truyền : 1000Mbps Loại dây : Dẹt Băng thông : 250MHz Cấu tạo : Aluminum Foil + Metal Weave Chất liệu : PVC Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

  40.000 VNĐ

 • Cáp mạng CAT6 UTP đầu đúc dài 10m Vention Model:IBBBL

  Cáp mạng CAT6 UTP đầu đúc dài 10m Vention Model:IBBBL

  220.000 VNĐ
  Dây dẫn : Oxygen-free Copper Tốc độ đường truyền : 1000Mbps Băng thông : 250MHz Cấu tạo : Aluminum Foil + Metal Weave Chất liệu : PVC Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

  220.000 VNĐ

 • Cáp mạng Ampcom Cat6a Flat 2M đúc sẵn 2 đầu AMCAT6ABK0820

  Cáp mạng Ampcom Cat6a Flat 2M đúc sẵn 2 đầu AMCAT6ABK0820

  115.000 VNĐ
  Tốc độ đường truyền : 10Gbps Dây dẫn : 30AWG Băng thông : 500Mhz Cấu tạo : Oxygen free Copper Chất liệu : PVC + Vỏ ngoài bện dây dù Xem ngay

  115.000 VNĐ

 • Cáp mạng CAT6 UTP đầu đúc dài 15m Vention Model:IBBBN

  Cáp mạng CAT6 UTP đầu đúc dài 15m Vention Model:IBBBN

  300.000 VNĐ
  Dây dẫn: Copper-Clad Aluminum Tốc độ đường truyền: 1000Mbps Băng thông: 250MHz Chất liệu: PVC Xem ngay Bảo hành: 12 Tháng

  300.000 VNĐ

 • Cáp mạng CAT8 SFTP đầu đúc dài 5m Vention Model:IKABJ

  Cáp mạng CAT8 SFTP đầu đúc dài 5m Vention Model:IKABJ

  240.000 VNĐ
  Dây dẫn : Oxygen-free Copper Tốc độ đường truyền : 40Gbps Băng thông : 2000MHz Cấu tạo : Aluminum Foil + Braided Chất liệu : PVC Xem ngay Bảo hành: 12 Tháng

  240.000 VNĐ

 • Cáp mạng CAT8 FTP đầu đúc dài 5m Vention Model:IKCBJ

  Cáp mạng CAT8 FTP đầu đúc dài 5m Vention Model:IKCBJ

  325.000 VNĐ
  Dây dẫn : Oxygen-free Copper Tốc độ đường truyền : 40Gbps Băng thông : 2000MHz Cấu tạo : Aluminum Foil + Braided Chất liệu : PVC Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

  325.000 VNĐ

 • Cáp mạng CAT8 FTP đầu đúc dài 1.5m Vention Model: IKCBG

  Cáp mạng CAT8 FTP đầu đúc dài 1.5m Vention Model: IKCBG

  155.000 VNĐ
  Dây dẫn : Oxygen-free Copper Tốc độ đường truyền : 40Gbps Băng thông : 2000MHz Cấu tạo : Aluminum Foil + Braided Chất liệu : PVC Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

  155.000 VNĐ

 • Cáp mạng CAT8 SFTP đầu đúc dài 3m Vention Model:IKABI

  Cáp mạng CAT8 SFTP đầu đúc dài 3m Vention Model:IKABI

  175.000 VNĐ
  Dây dẫn : Oxygen-free Copper Tốc độ đường truyền : 40Gbps Băng thông : 2000MHz Cấu tạo : Aluminum Foil + Braided Chất liệu : PVC Xem ngay Bảo hành: 12 Tháng

  175.000 VNĐ

 • Cáp mạng CAT8 SFTP đầu đúc dài 2m Vention Model:IKABH

  Cáp mạng CAT8 SFTP đầu đúc dài 2m Vention Model:IKABH

  140.000 VNĐ NEW
  Dây dẫn : Oxygen-free Copper Tốc độ đường truyền : 40Gbps Băng thông : 2000MHz Cấu tạo : Aluminum Foil + Braided Chất liệu : PVC Xem ngay Bảo hành: 12 Tháng

  140.000 VNĐ

 • Cáp mạng CAT8 SFTP đầu đúc dài 1.5m Vention Model:IKABG

  Cáp mạng CAT8 SFTP đầu đúc dài 1.5m Vention Model:IKABG

  125.000 VNĐ
  Dây dẫn : Oxygen-free Copper Tốc độ đường truyền : 40Gbps Băng thông : 2000MHz Cấu tạo : Aluminum Foil + Braided Chất liệu : PVC Xem ngay Bảo hành: 12 Tháng

  125.000 VNĐ

 • Cáp mạng CAT7 SFTP đầu đúc dài 2M Vention Model:VPC7SSTP-B200

  Cáp mạng CAT7 SFTP đầu đúc dài 2M Vention Model:VPC7SSTP-B200

  130.000 VNĐ
  Dây dẫn : Oxygen-free Copper Tốc độ đường truyền : 10Gbps Băng thông : 600MHz Cấu tạo : Aluminum Foil + Metal Weave Chất liệu : PVC Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

  130.000 VNĐ

 • Cáp mạng CAT7 SFTP đầu đúc dài 3M Vention Model:VPC7SSTP-B300

  Cáp mạng CAT7 SFTP đầu đúc dài 3M Vention Model:VPC7SSTP-B300

  160.000 VNĐ
  Dây dẫn : Oxygen-free Copper Tốc độ đường truyền : 10Gbps Băng thông : 600MHz Cấu tạo : Aluminum Foil + Metal Weave Chất liệu : PVC Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

  160.000 VNĐ

 • Cáp mạng CAT7 SFTP đầu đúc dài 15M Vention Model:VPC7SSTP-B1500

  Cáp mạng CAT7 SFTP đầu đúc dài 15M Vention Model:VPC7SSTP-B1500

  480.000 VNĐ
  Dây dẫn : Oxygen-free Copper Tốc độ đường truyền : 10Gbps Băng thông : 600MHz Cấu tạo : Aluminum Foil + Metal Weave Chất liệu : PVC Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

  480.000 VNĐ

 • Cáp mạng CAT8 FTP đầu đúc dài 1m Vention Model:IKCBF

  Cáp mạng CAT8 FTP đầu đúc dài 1m Vention Model:IKCBF

  130.000 VNĐ
  Dây dẫn : Oxygen-free Copper Tốc độ đường truyền : 40Gbps Băng thông : 2000MHz Cấu tạo : Aluminum Foil + Braided Chất liệu : PVC Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

  130.000 VNĐ

 • Cáp mạng CAT8 FTP đầu đúc dài 2m Vention Model: IKCBH

  Cáp mạng CAT8 FTP đầu đúc dài 2m Vention Model: IKCBH

  185.000 VNĐ
  Dây dẫn : Oxygen-free Copper Tốc độ đường truyền : 40Gbps Băng thông : 2000MHz Cấu tạo : Aluminum Foil + Braided Chất liệu : PVC Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

  185.000 VNĐ

 • Cáp mạng CAT8 FTP đầu đúc dài 3m Vention Model: IKCBI

  Cáp mạng CAT8 FTP đầu đúc dài 3m Vention Model: IKCBI

  235.000 VNĐ
  Dây dẫn : Oxygen-free Copper Tốc độ đường truyền : 40Gbps Băng thông : 2000MHz Cấu tạo : Aluminum Foil + Braided Chất liệu : PVC Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

  235.000 VNĐ

 • Cáp mạng CAT7 SFTP đầu đúc dài 1M Vention Model:VPC7SSTP-B100

  Cáp mạng CAT7 SFTP đầu đúc dài 1M Vention Model:VPC7SSTP-B100

  99.000 VNĐ NEW
  Dây dẫn : Oxygen-free Copper Tốc độ đường truyền : 10Gbps Băng thông : 600MHz Cấu tạo : Aluminum Foil + Metal Weave Chất liệu : PVC Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

  99.000 VNĐ

 • Cáp mạng AmpcomCat6a Flat 3M đúc sẵn 2 đầu AMCAT6ABK0830

  Cáp mạng AmpcomCat6a Flat 3M đúc sẵn 2 đầu AMCAT6ABK0830

  140.000 VNĐ
  Tốc độ đường truyền : 10Gbps Dây dẫn : 30AWG Băng thông : 500Mhz Cấu tạo : Oxygen free Copper Chất liệu : PVC + Vỏ ngoài bện dây dù Xem ngay

  140.000 VNĐ

1 2 3 4

Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Antec Việt Nam

Địa chỉ: Số 38, ngách 174/14 đường Phương Canh - Xuân phương - Nam Từ Liêm - Hà Nội
Điện thoại: (84.24) 35379962 - Fax: (84.24) 35379963 - Email: info@antec.vn
Giấy CN đăng ký kinh doanh số: 0104949219 - Mã số thuế: 0104949219 - Ngày cấp: 08 tháng 10 năm 2010, bổ sung lần 4 ngày 21/10/2017 - Nơi cấp: Sở kế hoạch và Đàu Tư Hà Nội
[Bản đồ đường đi]

Copyright ® 2002 – 2017 Antec Viet Nam Company . All Rights Reserved

Facebook chat - Hỗ trợ tư vấn