Danh mục
Mức giá
Thương hiệu
 • Cáp mạng CAT6 SFTP đầu đúc dài 2m Vention Model:VAP-A06-B200

  Cáp mạng CAT6 SFTP đầu đúc dài 2m Vention Model:VAP-A06-B200

  105.000 VNĐ
  Tốc độ truyền dữ liệu : 1000Mbps Băng thông : 250Mhz Lõi : 8 lõi, cặp xoắn Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

  105.000 VNĐ

 • Cáp mạng CAT6 SFTP đầu đúc dài 3m Vention Model:VAP-A06-B300

  Cáp mạng CAT6 SFTP đầu đúc dài 3m Vention Model:VAP-A06-B300

  130.000 VNĐ
  Tốc độ truyền dữ liệu : 1000Mbps Băng thông : 250Mhz Lõi : 8 lõi, cặp xoắn Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

  130.000 VNĐ

 • Cáp mạng CAT6 SFTP đầu đúc dài 5m Vention Model:VAP-A06-B500

  Cáp mạng CAT6 SFTP đầu đúc dài 5m Vention Model:VAP-A06-B500

  170.000 VNĐ
  Tốc độ truyền dữ liệu : 1000Mbps Băng thông : 250Mhz Lõi : 8 lõi, cặp xoắn Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

  170.000 VNĐ

 • Cáp mạng CAT6 SFTP đầu đúc dài 10m Vention Model:VAP-A06-B1000

  Cáp mạng CAT6 SFTP đầu đúc dài 10m Vention Model:VAP-A06-B1000

  300.000 VNĐ
  Tốc độ truyền dữ liệu : 1000Mbps Băng thông : 250Mhz Lõi : 8 lõi, cặp xoắn Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

  300.000 VNĐ

 • Cáp mạng CAT6 SFTP đầu đúc dài 15m Vention Model:VAP-A06-B1500

  Cáp mạng CAT6 SFTP đầu đúc dài 15m Vention Model:VAP-A06-B1500

  380.000 VNĐ
  Tốc độ truyền dữ liệu : 1000Mbps Băng thông : 250Mhz Lõi : 8 lõi, cặp xoắn Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

  380.000 VNĐ

 • Cáp mạng CAT6 SFTP đầu đúc dài 20M Vention VAP-A06-B2000

  Cáp mạng CAT6 SFTP đầu đúc dài 20M Vention VAP-A06-B2000

  450.000 VNĐ
  Tốc độ truyền dữ liệu : 1000Mbps Băng thông : 250Mhz Lõi : 8 lõi, cặp xoắn Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

  450.000 VNĐ

 • Cáp mạng CAT6 SFTP đầu đúc dài 25M Vention VAP-A06-B2500

  Cáp mạng CAT6 SFTP đầu đúc dài 25M Vention VAP-A06-B2500

  570.000 VNĐ
  Tốc độ truyền dữ liệu : 1000Mbps Băng thông : 250Mhz Lõi : 8 lõi, cặp xoắn Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

  570.000 VNĐ

 • Cáp mạng CAT6 SFTP đầu đúc dài 30M Vention VAP-A06-B3000

  Cáp mạng CAT6 SFTP đầu đúc dài 30M Vention VAP-A06-B3000

  690.000 VNĐ
  Tốc độ truyền dữ liệu : 1000Mbps Băng thông : 250Mhz Lõi : 8 lõi, cặp xoắn Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

  690.000 VNĐ

 • Cáp mạng CAT6 UTP đầu đúc dài 25m Vention Model:IBEBS

  Cáp mạng CAT6 UTP đầu đúc dài 25m Vention Model:IBEBS

  280.000 VNĐ
  Dây dẫn : Copper-Clad Alumium Tốc độ đường truyền : 1000Mbps Băng thông : 250MHz Cấu tạo : Aluminum Foil + Metal Weave Chất liệu : PVC Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

  280.000 VNĐ

 • Cáp mạng CAT6 UTP đầu đúc dài 30m Vention Model: IBEBT

  Cáp mạng CAT6 UTP đầu đúc dài 30m Vention Model: IBEBT

  330.000 VNĐ
  Dây dẫn : Copper-Clad Alumium Tốc độ đường truyền : 1000Mbps Băng thông : 250MHz Cấu tạo : Aluminum Foil + Metal Weave Chất liệu : PVC Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

  330.000 VNĐ

 • Cáp mạng đúc sẵn Cat 6a FTP dùng cho công trình AMPCOM dài 0.5m AMC6A3005BK

  Cáp mạng đúc sẵn Cat 6a FTP dùng cho công trình AMPCOM dài 0.5m AMC6A3005BK

  115.000 VNĐ
  Tốc độ đường truyền : 10Gbps Dây dẫn : 23AWG Băng thông : 600Mhz/500Mhz Lõi dây : 7*0.20mm OFC Chất liệu : LSZH Xem ngay

  115.000 VNĐ

 • Cáp mạng đúc sẵn Cat7 S/FTP AMPCOM dài 0,5m AMC73005BK

  Cáp mạng đúc sẵn Cat7 S/FTP AMPCOM dài 0,5m AMC73005BK

  100.000 VNĐ NEW
  Tốc độ đường truyền : 10Gbps Dây dẫn : 23AWG Băng thông : 600Mhz/500Mhz Lõi dây : 7*0.20mm OFC Chất liệu : LSZH Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

  100.000 VNĐ

 • Cáp mạng đúc sẵn Cat7 S/FTP AMPCOM dài 1m AMC73010BK

  Cáp mạng đúc sẵn Cat7 S/FTP AMPCOM dài 1m AMC73010BK

  118.000 VNĐ
  Tốc độ đường truyền : 10Gbps Dây dẫn : 23AWG Băng thông : 600Mhz/500Mhz Lõi dây : 7*0.20mm OFC Chất liệu : LSZH Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

  118.000 VNĐ

 • Cáp mạng đúc sẵn Cat7 S/FTP AMPCOM dài 1,5m AMC73015BK

  Cáp mạng đúc sẵn Cat7 S/FTP AMPCOM dài 1,5m AMC73015BK

  140.000 VNĐ
  Tốc độ đường truyền : 10Gbps Dây dẫn : 23AWG Băng thông : 600Mhz/500Mhz Lõi dây : 7*0.20mm OFC Chất liệu : LSZH Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

  140.000 VNĐ

 • Cáp mạng đúc sẵn Cat7 S/FTP AMPCOM dài 2m AMC73020BK

  Cáp mạng đúc sẵn Cat7 S/FTP AMPCOM dài 2m AMC73020BK

  150.000 VNĐ
  Tốc độ đường truyền : 10Gbps Dây dẫn : 23AWG Băng thông : 600Mhz/500Mhz Lõi dây : 7*0.20mm OFC Chất liệu : LSZH Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

  150.000 VNĐ

 • Cáp mạng đúc sẵn Cat7 S/FTP AMPCOM dài 3m AMC73030BK

  Cáp mạng đúc sẵn Cat7 S/FTP AMPCOM dài 3m AMC73030BK

  185.000 VNĐ
  Tốc độ đường truyền : 10Gbps Dây dẫn : 23AWG Băng thông : 600Mhz/500Mhz Lõi dây : 7*0.20mm OFC Chất liệu : LSZH Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

  185.000 VNĐ

 • Cáp mạng đúc sẵn Cat7 S/FTP AMPCOM dài 5m AMC73050BK

  Cáp mạng đúc sẵn Cat7 S/FTP AMPCOM dài 5m AMC73050BK

  245.000 VNĐ
  Tốc độ đường truyền : 10Gbps Dây dẫn : 23AWG Băng thông : 600Mhz/500Mhz Lõi dây : 7*0.20mm OFC Chất liệu : LSZH Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

  245.000 VNĐ

 • Cáp mạng đúc sẵn Cat7 S/FTP AMPCOM dài 10m AMC73100BK

  Cáp mạng đúc sẵn Cat7 S/FTP AMPCOM dài 10m AMC73100BK

  370.000 VNĐ
  Tốc độ đường truyền : 10Gbps Dây dẫn : 23AWG Băng thông : 600Mhz/500Mhz Lõi dây : 7*0.20mm OFC Chất liệu : LSZH Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

  370.000 VNĐ

 • Cáp mạng đúc sẵn Cat 6a FTP dùng cho công trình AMPCOM dài 1m AMC6A3010BK

  Cáp mạng đúc sẵn Cat 6a FTP dùng cho công trình AMPCOM dài 1m AMC6A3010BK

  130.000 VNĐ
  Tốc độ đường truyền : 10Gbps Dây dẫn : 23AWG Băng thông : 600Mhz/500Mhz Lõi dây : 7*0.20mm OFC Chất liệu : LSZH Xem ngay

  130.000 VNĐ

 • Cáp mạng đúc sẵn Cat 6a FTP dùng cho công trình AMPCOM dài 1.5m AMC6A3015BK

  Cáp mạng đúc sẵn Cat 6a FTP dùng cho công trình AMPCOM dài 1.5m AMC6A3015BK

  155.000 VNĐ
  Tốc độ đường truyền : 10Gbps Dây dẫn : 23AWG Băng thông : 600Mhz/500Mhz Lõi dây : 7*0.20mm OFC Chất liệu : LSZH Xem ngay

  155.000 VNĐ

 • Cáp mạng đúc sẵn Cat 6a FTP dùng cho công trình AMPCOM dài 2m AMC6A3020BK

  Cáp mạng đúc sẵn Cat 6a FTP dùng cho công trình AMPCOM dài 2m AMC6A3020BK

  165.000 VNĐ
  Tốc độ đường truyền : 10Gbps Dây dẫn : 23AWG Băng thông : 600Mhz/500Mhz Lõi dây : 7*0.20mm OFC Chất liệu : LSZH Xem ngay

  165.000 VNĐ

 • Cáp mạng đúc sẵn Cat 6a FTP dùng cho công trình AMPCOM dài 3m AMC6A3030BK

  Cáp mạng đúc sẵn Cat 6a FTP dùng cho công trình AMPCOM dài 3m AMC6A3030BK

  205.000 VNĐ
  Tốc độ đường truyền : 10Gbps Dây dẫn : 23AWG Băng thông : 600Mhz/500Mhz Lõi dây : 7*0.20mm OFC Chất liệu : LSZH Xem ngay

  205.000 VNĐ

 • Cáp mạng đúc sẵn Cat 6a FTP dùng cho công trình AMPCOM dài 5m AMC6A3050BK

  Cáp mạng đúc sẵn Cat 6a FTP dùng cho công trình AMPCOM dài 5m AMC6A3050BK

  260.000 VNĐ
  Tốc độ đường truyền : 10Gbps Dây dẫn : 23AWG Băng thông : 600Mhz/500Mhz Lõi dây : 7*0.20mm OFC Chất liệu : LSZH Xem ngay

  260.000 VNĐ

 • Cáp mạng đúc sẵn Cat 6a FTP dùng cho công trình AMPCOM dài 10m AMC6A3100BK

  Cáp mạng đúc sẵn Cat 6a FTP dùng cho công trình AMPCOM dài 10m AMC6A3100BK

  420.000 VNĐ NEW
  Tốc độ đường truyền : 10Gbps Dây dẫn : 23AWG Băng thông : 600Mhz/500Mhz Lõi dây : 7*0.20mm OFC Chất liệu : LSZH Xem ngay

  420.000 VNĐ

 • Cáp mạng AMPCOM Cat6 UTP 7*0.20mm đúc sẵn 2 đầu dài 0.5M

  Cáp mạng AMPCOM Cat6 UTP 7*0.20mm đúc sẵn 2 đầu dài 0.5M

  Liên hệ
  Tốc độ đường truyền : 1Gbps Dây dẫn : 24AWG Băng thông : 250Mhz Cấu tạo : Đồng không oxy Chất liệu : Nhựa chống cháy Xem ngay

  Liên hệ

 • Cáp mạng AMPCOM Cat6 UTP 7*0.20mm đúc sẵn 2 đầu dài 1M

  Cáp mạng AMPCOM Cat6 UTP 7*0.20mm đúc sẵn 2 đầu dài 1M

  Liên hệ
  Tốc độ đường truyền : 1Gbps Dây dẫn : 24AWG Băng thông : 250Mhz Cấu tạo : Đồng không oxy Chất liệu : Nhựa chống cháy Xem ngay

  Liên hệ

1 2 3 4

Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Antec Việt Nam

Địa chỉ: Số 38, ngách 174/14 đường Phương Canh - Xuân phương - Nam Từ Liêm - Hà Nội
Điện thoại: (84.24) 35379962 - Fax: (84.24) 35379963 - Email: info@antec.vn
Giấy CN đăng ký kinh doanh số: 0104949219 - Mã số thuế: 0104949219 - Ngày cấp: 08 tháng 10 năm 2010, bổ sung lần 4 ngày 21/10/2017 - Nơi cấp: Sở kế hoạch và Đàu Tư Hà Nội
[Bản đồ đường đi]

Copyright ® 2002 – 2017 Antec Viet Nam Company . All Rights Reserved

Facebook chat - Hỗ trợ tư vấn